TRAVELT: NAV har mye å gjøre for tiden.
TRAVELT: NAV har mye å gjøre for tiden. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Enorm økning i arbeidsledighet

Mer enn 400.000 er registrert som arbeidssøkere hos NAV.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ved utgangen av mars var 301.000 personer registrert som helt ledige, ifølge tall fra NAV. Det utgjør 10,7 prosent av arbeidsstyrken.

NAV skriver at bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 314.000 personer, eller 11,2 prosent av arbeidsstyrken.

«I tillegg var 97.000 registrert som delvis ledige. Nær 9 av 10 nye arbeidssøkere i mars oppgir permittering som årsak til at de melder seg hos NAV».

– Vi har sett en drastisk forverring av arbeidsmarkedet den siste måneden. Svært mange er blitt permittert, og det er nå over 400 000 personer som er registrerte som arbeidssøkere hos NAV. Tiltakene som er iverksatt for å begrense spredningen av koronaviruset, har rammet enkelte yrkesgrupper hardere enn andre. Vi ser likevel at ringvirkningene rammer hele arbeidsmarkedet, og dermed hele den norske økonomien hardt, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Permittering hovedgrunnen

Siden februar har 235.000 flere blitt registrert som helt ledige, en økning på 360 prosent. Økningen var særlig stor mellom uke 12 og uke 13, med 142.000 flere registrerte helt ledige. Bruttoledigheten har også økt med 235 000 personer den siste måneden.

Antallet delvis ledige har også økt kraftig den siste måneden. I slutten av mars var 97.000 personer registrert som delvis ledige, som tilsvarer en økning på 71.000 siden februar.

Summen av arbeidssøkere registrert hos NAV, altså helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak, var ved utgangen av mars på 412.000 personer. Dette utgjør 14,7 prosent av arbeidsstyrken.

I løpet av mars har summen av arbeidssøkere økt med 306 000 personer, noe som tilsvarer en økning på 289 prosent fra forrige måned. 87 prosent av alle nye registrerte arbeidssøkere i løpet av mars har oppgitt permittering som begrunnelse for registreringen.

Størst økning i hovedstaden

Den siste måneden har økningen i antall helt ledige vært størst innenfor butikk og salgsarbeid, med 43.000 flere registrerte helt ledige. Deretter følger reiseliv og transport, med 41.000 flere helt ledige, og serviceyrker og annet arbeid, med 30.000 flere.

Det har vært en kraftig økning i antallet helt ledige i alle fylker den siste måneden. Økningen var størst i Oslo (441 %) og minst i Vestfold og Telemark (277 %).

Arbeidsledigheten har økt i alle aldersgrupper sammenlignet med februar. Økningen i antall helt ledige var størst i aldersgruppen 30–39 år, med 56.000 flere helt ledige og minst for de under 20 år, med 11.000 flere.

Ved utgangen av mars var ledigheten høyest for de mellom 20 og 24 år, med 17,8 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten var lavest i aldergruppen over 60 år, med 7,6 prosent.