BOLIGPRISER: Eiendom Norge offentliggjør sin boligprisstatistikk hver måned.
BOLIGPRISER: Eiendom Norge offentliggjør sin boligprisstatistikk hver måned. Foto: Kasper Frøjd / Tv 2

Boligpris-fall i mars

Boligprisene falt i mars. Prisene er fortsatt 1,5 prosent høyere enn for et år siden.

Koronaviruset setter sitt preg på det meste, og boligmarkedet er intet unntak.

Eiendom Norges boligprisstatistikk for mars viser at boligprisene sank med 1,4 prosent. Også korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 1,4 prosent.

– Korona-utbruddet har påvirket boligprisene og transaksjonsvolumet i boligmarkedet i mars, men fallet i prisene og volumet er mindre enn man kunne vente gitt de drastiske tiltakene mot å begrense smitten, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Oppfordring til bankene

Lauridsen forventer at transaksjonsvolumet vil stabilisere seg fremover.

– Normalt ville boligmarkedet gått inn i en dvale nå til over påske, men det er satt opp mange visninger inn i påsken. Det gjør at vi forventer større aktivitet i påskeuken enn normalt, sier Lauridsen, som mener det viktige nå er at bankene fortsette å yte mellomfinansiering.

– Erfaringen fra finanskrisen viser at en endring i dynamikken med å kjøpe først og selge etterpå er kontraproduktivt og ødeleggende for boligmarkedet. Selv om en mer restriktiv kredittpolitikk kan synes rasjonelt for den enkelte bank, er dette kollektivt irrasjonelt, sier Lauridsen.

Forrige uke meldte Eiendom Norge om lav aktivitet i boligmarkedet som følge av koronakrisen.

– De siste 14 dagene etter at tiltakene mot koronautbruddet ble innført har aktiviteten i boligmarkedet falt, og antall salg var ned 36 prosent sist uke. Dette er likevel et høyt volum situasjonen tatt i betraktning, sa Lauridsen den 25. mars.

Administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
Administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Høy aktivitet tidlig i 2020

I mars ble det solgt 6679 boliger i Norge, som er 14,6 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2019. Ser man imidlertid på tallet så langt i år, er det solgt 21.239 boliger i Norge, som bare er 2,3 prosent færre enn i rekordåret 2019.

I mars ble det lagt ut 8659 boliger til salgs i Norge, som er 14,4 prosent færre enn i samme måned i 2019. Så langt i år er det lagt ut 23.520 boliger til salgs, som er 2,5 prosent færre enn på samme tid i fjor.

– Det ble både solgt og lagt ut langt færre boliger i mars i år enn i fjor. Men samlet for årets tre første måneder er transaksjonsvolumet høyt sammenlignet med tidligere år, sier Lauridsen.

Ikke bekymret av svak prisutvikling

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) mener boligmarkedet og kredittmarkedet fungerer mye bedre enn man kunne frykte i en tid med mange permitterte og stor usikkerhet.

– En noe svakere prisutvikling er ikke bekymringsfullt så lenge hjulene går rundt og aktiviteten i markedet er god. Omsetningsvolumet er lavere fordi det er færre som kan kjøpe og færre som vil selge, og denne tilstanden vil vedvare så lenge de strenge korona-tiltakene virker, sier Geving.

NEF tror ikke at markedet vil stoppe opp så lenge folk har behov for å bytte bolig og flertallet av befolkningen ikke opplever inntektsbortfall.

– Blir en spesiell påske

Undersøkelsen «meglerinnsikt» avdekker at eiendomsmeglernes markedsforventninger varierer sterkt mellom de ulike landsdelene.

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerdorbund. Foto: CF-Wesenberg/Kolonihaven
Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerdorbund. Foto: CF-Wesenberg/Kolonihaven

– Meglerne i Rogaland, Sørlandet og Oslo er noe mer bekymret for utviklingen enn landet for øvrig, mens meglerne i Nordland og Østfold er minst bekymret for utviklingen, sier Geving.

Han er tydelig på at årets påske blir annerledes for boligmarkedet enn tidligere.

– Et normalt marked stilner inn mot påske, før det kommer et stort vårslipp av boliger i ukene etter påske. I år blir påsken spesiell. Palmesøndag er det planlagt 325 visninger i Oslo og 270 visninger i Viken. Det betyr at vi får et ualminnelig høyt aktivitetsnivå i påskeuken, sier Geving.

– Dette innvarsler samtidig at det trolig kommer et oppsving i boligtilbudet over påske, selv om vi ikke forventer normale omsetningsvolumer i ukene som kommer.