kompensasjonsordningen:

Oppfordrer til å senke husleien der det er mulig

Regjeringen presenterte torsdag kveld den nye kompensasjonsordningen for norske bedrifter.

Koronaviruset har fått store konsekvenser for norsk økonomi og næringsliv, og tirsdag ble den tredje krisepakken behandlet i Stortinget.

Forrige uke varslet regjeringen at de ville opprette en ordning der staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter med betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet.

Les mer om innholdet i ordningen, som TV 2 omtalte tidligere torsdag, her.

Torsdag ettermiddag presenterte regjeringen den nye kompensasjonsordningen.

– Dugnad

Finansminister Jan Tore Sanner understreker at kompensasjonsordningen ikke vil dekke fulle faste kostnader.

– Alle må ta sin del av dugnaden om vi skal komme gjennom dette på best mulig måte. Derfor legger vi ikke opp til å dekke 100 prosent av de faste kostnadene, sier han.

– Vi forventer at bedriftene gjør det de kan for å redusere kostnadene og at gårdeiere og andre tar sin del av ansvaret ved for eksempel å redusere husleien der det er mulig, legger han til.

Bedrifter som benytter seg av ordningen, er forventet å vise moderasjon i for eksempel lederlønninger og utbytte.

Åpner søkeportal 17. april

Regjeringen har gjennom uken vært i dialog med LO, NHO, Virke, SMB Norge og Finans Norge om den nye kompensasjonsordningen.

Finansministeren takker partene for samarbeidet i arbeidet med kompensasjonsordningen.

– Det har vært jobbet omtrent døgnkontinuerlig med dette den siste uken, sier han.

– Siden alle jobber i ekspressfart for tiden ser det ut til at vi kan være klare for å åpne søkeportalen 17. april. Det vil si mot slutten av uken etter påske, kan bedriftene levere inn de første søknadene sine, hvis alt går etter planen, sier han.

Finans Norge skal ha ansvaret for portalen og ordningen skal administeres av skatteetaten, De har allerede helautomatiske systemer for å hente ut historikk om bedriftene.

Omsetningsfall på 30 prosent

Tidligere torsdag kunne TV 2, som har lest skissen som angir hvordan kontantstøtten skal avgrenses, komme med en del informasjon om kompensasjonsordningen. Blant annet at bedriftene må vise til et omsetningsfall på minst 30 prosent sammenliknet med samme måned i fjor.

For mars vil grensen være 20 prosent.

– Og når jeg sier bedrifter mener jeg alle skattepliktige registrerte foretak i Norge, med noen unntak, sier finansministeren.

Tak på 30 millioner

Det legges opp til et tak på 30 millioner kroner per foretak per måned, og at maksgrensen blir høyere for konserner.

Det forutsettes av løsningen kan godkjennes av ESA.

Ordningen blir todelt på den måten at man skiller mellom virksomheter som er pålagt av staten å stenge, og de som ikke er det. For de som er pålagt å stenge av staten, vil dekningsgraden ligge på 90 prosent, justert for omsetningsfall.