BEKYMRET:. Øystein Dørum sjeføkonom i NHO
BEKYMRET:. Øystein Dørum sjeføkonom i NHO Foto: Vidar Ruud

nho med skrekktall:

Koronakrisen koster bedrifter 1,4 milliarder hver eneste dag

Arbeidsgiverorganisasjonen NHO mener norske bedrifter lider milliardtap daglig som følge av tiltakene mot koronaviruset. NHO mener skolestengningen koster 300 millioner daglig.

Det kommer frem i et brev fra NHO til Helsedirektorat, som TV 2 har fått tilgang til.

– Dette koster norsk økonomi mye. Det går anslagsvis en milliard kroner i tapt verdiskapning hver dag. Vi ber myndighetene vurdere forholdsmessigheten i de ulike tiltakene, sier sjeføkonom Øystein Dørum i NHO til TV 2.

«Norsk økonomi er nå i en krise uten historisk sidestykke» og fastslår at Norge både må evne å «hindre at korona-pandemien knekker helsevesenet, og at økonomien bryter sammen», skriver NHO.

– Regningen øker når tiden går, fordi bedrifter bukker under og de ansatte går fra å være permitterte til oppsagte. Jo raskere man går tilbake til en normalsituasjon, jo bedre er det for økonomien, sier Dørum.

Han understreker at det er helsemyndighetene som må vurdere hva som er nødvendig for å bekjempe pandemien.

– Dette er ikke et svart-hvitt-spørsmål, men fra vår side påpeker vi de store kostnader for norsk økonomi, sier sjeføkonomen.

Hjemmeskole: 300 millioner daglig

Næringslivets Hovedorganisasjon mener at de to tiltakene som rammer norsk økonomi hardest i forbindelse med korona-situasjonen er nedstengningen av skoler og barnehager, reiserestriksjoner og karanteneregler som rammer fremmøte, arbeidsreiser og nødvendige reiser i jobb.

NHO har regnet ut at stengte skoler og barnehager koster 300 millioner kroner per dag i redusert produksjon, fordi foreldrene må passe barn eller får redusert arbeidskapasitet på annen måte.

Siden februar er 11 prosent av arbeidsstokken permittert, noe som til sammenligning gir redusert produksjon tilsvarende 1,1 milliarder kroner per dag, har NHO regnet ut.

NHO påpeker at smitteverntiltakene må være balanserte.

«Norge kjemper nå en uhyre krevende kamp på to fronter. Vi skal både hindre at koronapandemien knekker helsevesenet, og at økonomien bryter sammen. Hensynet til liv og helse for store grupper av befolkningen må overordnes andre hensyn. Den store usikkerheten om epidemiutviklingen tilsier stor grad av aktsomhet. Samtidig er de økonomiske kostnadene av norske og internasjonale smitteverntiltak enorme. Derfor er det også svært viktig at smitteverntiltakene er balanserte og målrettede», skriver NHO.

VG omtalte brevet først.

– Bukke under

NHO understreker i en rapport at dette er grove beregninger, men påpeker også at lavere produksjon i bedrifter som ikke er rammet av permitteringer, ennå ikke er tatt med.

«Denne krisen har et så stort omfang at tidsdimensjonen også blir svært viktig. Bedrifter med høyere utgifter enn inntekter vil bukke under. Det er kun et spørsmål om tid. Jo flere bedrifter som går over ende, jo flere permitteringer vil bli omgjort til oppsigelser,» heter det i rapporten.

Hva vil være viktigst å gjøre for å få hjulene i gang igjen i næringsliv og samfunn?

• Åpning av skoler og barnehager, helt eller delvis.

• Mer fleksibel håndtering av reiseregler og karantene.

• De økonomiske tiltakspakkene er viktige for at bedriftene skal kunne starte igjen.

• Gradvis gjenåpning av hotell, restaurant, storkjøkken, kantine og servering, også slik at leverandører til disse igjen kan få et marked. Frisører og andre som er stengt bør få prosedyrer som gjør i det minste begrenset drift mulig.

• Bredere økonomiske tiltak som kan stimulere til fornyet økonomisk aktivitet og jobbskaping innenfor etablerte og nye næringer.

– Åpning av skoler

Helsedirektoratet har spurt NHO hva som vil være viktigst å gjøre for å få hjulene i gang igjen i næringsliv og samfunn. Svaret er:

• Åpning av skoler og barnehager, helt eller delvis.

• Mer fleksibel håndtering av reiseregler og karantene.

• De økonomiske tiltakspakkene er viktige for at bedriftene skal kunne starte igjen.

• Gradvis gjenåpning av hotell, restaurant, storkjøkken, kantine og servering, også slik at leverandører til disse igjen kan få et marked. Frisører og andre som er stengt bør få prosedyrer som gjør i det minste begrenset drift mulig.

• Bredere økonomiske tiltak som kan stimulere til fornyet økonomisk aktivitet og jobbskaping innenfor etablerte og nye næringer.

– Vi har pekt på at noen steder finnes det gevinster å hente. Det går på barnehager og skoler og blant annet reiserestriksjoner. Det er de tiltakene som koster mest, sier Dørum.