Helsedirektør Bjørn Guldvog og idrettspresident Berit Kjøll på onsdagens pressetreff om idrett og korona.
Helsedirektør Bjørn Guldvog og idrettspresident Berit Kjøll på onsdagens pressetreff om idrett og korona. Foto: Terje Pedersen

Oppfordrer til å organisere idrett igjen

Norges idrettsforbund sier man klubber og idrettslag kan starte med aktivitet igjen, så lenge de følger reglene fra helsemyndighetene.

Helsedirektoratet holdt onsdag pressekonferanse om idrett under koronaepidemien. Tilstede var idrettspresident Berit Kjøll og helsedirektør Bjørn Guldvog.

Både Kjøll og Guldvog var tydelig på at de forstod at det kan ha vært en usikkerhet i idretts-Norge om hva som er lov eller ikke.

– Jeg kan ramse opp forbund som har kommet med spørsmål til oss om hvordan de skal etterleve smittevernreglene. Med bakgrunn i det har vi gått dette løpet, og jeg opplever at det blir en langt tydeligere retning for hele idretts-Norge nå, men med regleverket i bunn, forteller Kjøll.

Strenge regler

Helsedirektøren spesifiserte hvilke retningslinjer forbundene må følge.

– Når vi er sammen bør vi ikke være mer enn fem personer, og hver og en bør holde en avstand på minst to meter. Avstanden gjelder både innad i gruppen, og til andre personer, sier Guldvog.

Kjøll understreker at det er helt avgjørende at idretten forholder seg strengt og tydelig til de kjørereglene som offentlige helsemyndigheter bestemmer.

– Innenfor de nye anbefalingene vi nå har fått fra helsedirektøren og helsedirektoratet, så understrekes at når det tilrettelegges for fellestreninger, eller felles aktiviteter, så må dette gjøres på en måte som sikrer at helsedirektoratets anbefalinger om samling av personer og i gruppe overholdes. Dette bør ikke overstige fem personer og den avstanden som anbefales, sier Kjøll.

Ja til organisert idrett, men...

Det betyr at man kan drive organisert idrett så lenge reglene følges.

– Vi vil sterkt oppfordre til at det er voksne tilstede når barn og unge trener, som kan påse at smittevernreglene overholdes. Og vi anbefaler ikke at det benyttes kollektivtransport til og fra aktiviteten, understreker Kjøll.

– Så lenge vi forholder oss til smittervernreglene med maks fem personer samlet av gangen, om man da sender SMSer og organiserer det, får være opp til den enkelte, tenker jeg. Her må vi bruke sunn fornuft. Men maks fem personer og avstand må ligge i bånd, svarer Kjøll på spørsmål fra TV 2 om hun kan presisere hva som er lov og ikke.

– Kan du si litt om hva som er organisert, og ikke?

– Jeg tenker at organisert-begrepet kan vi flytte litt til siden, for dette handler om å forholde seg til de reglene som ligger i bånd.

Klubber og idrettslag kan dermed begynne med aktivitet igjen.

– Om man har de reglene som er i bunn, kan klubber og frivillige sørge for at foreldre kan ha vakt på arenaer hvor man kan drive aktivitet. Men jeg er veldig opptatt av at det må være voksne tilstede der hvor det er barn og unge, slik at vi virkelig etterlever regelverket her, sier Kjøll og poengterer:

– Men, klubber og lag kan begynne med aktivitet igjen innenfor disse strenge reglene.

– Så lenge det følger regelverket er det ikke så viktig om aktiviteten er organisert eller ikke. Men antagelig er det bedre at den er organisert da vi da er sikret om at det er voksne personer der, og gode idrettsledere som følger dette og sikrer at aktiviteten gjennomføres på forsvarlig vis for å hindre smitte, følger Guldvog opp.