Oslo 20200313. 
Tomme klasserom på Bygdøy skole. Regjeringen har valgt å stengte skoler i forbindelse med utbrudd av Covid-19 viruset i landet.
Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix
Oslo  20161129.
Direktør i Utdanningsdepartementet Hege Nilssen kommenterer tallene fra undersøkelsen i TIMMS. Pressetreff på Majorstua skole i Oslo. Resultatene fra de to internasjonale undersøkelsene TIMSS 2015 og TIMSS Advanced 2015 blir offentliggjort. Hvordan gjør norske elever det i matematikk og naturfag sammenlignet med elever fra andre land? 
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

skal gi regjeringen skole-råd:

– En gradvis åpning er nok noe vi vil adressere

Lederen av ekspertutvalget, som skal gi regjeringen råd om videre tiltak i skolen, sier de er bekymret for barn og unge som er sårbare.

Regjeringen har satt ned en ekspertgruppe som skal fremme forslag til videre tiltak i barnehager og skoler under koronakrisen.

– En gradvis åpning er nok noe vi vil adressere, Hege Nilssen, som leder utvalget, til TV 2.

– Hva betyr det?

– Det betyr at vi vil se på, for eksempel diskusjonen om utsatte barn og unge, og hvor mange av dem som får et tilbud i dag, og om det er mulig å utvide det tilbudet for å ivareta denne gruppen på en bedre måte enn i dag. Vi kommer helt sikkert til å gjøre vurderinger av at hvis vi må åpne under strenge smittevernbetingelser med mindre grupper, hvilke grupper barn og unge er det da fornuftig å prioriere, sier utvalgslederen.

Til daglig er hun direktør i Utdanningsdirektoratet.

– Vurderer dere å åpne skolen for ett trinn, som førsteklassingene?

– Det kan godt hende, men jeg kan ikke foregripe ekspertgruppens tilrådning.

Forslagene skal kunne inngå som en del av regjeringens beslutningsgrunnlag for videre tiltak under den pågående viruspandemien.

– Det ekspertgruppen nå skal vurdere er muligheten for å åpne barnehager og skoler for noen, eller alle barn og unge på en måte som er forenelig med smittevernhensynet, både hos barn og unge og hos disse som jobber i de institusjonene, sier Nilssen.

– Vi kom til å beskrive hvilke konsekvenser stengte barnehager og skoler har for barn og unge, men vi kommer også til å se på hvordan andre restriksjoner virker. Det er jo restriksjoner på fritidsaktiviteter og andre sosiale arenaer, og også på tjenester til utsatte barn og unge. Så vi har et mandat til å beskrive hvordan denne situasjonene er og hvilke tiltak som kan iverksettes i perioden etter påske, sier Nilssen.

SE VIDEO: Her fjernes bakterier vekk fra kontoret

Barn sliter

Barnehager og skoler er foreløpig stengt til og med 2. påskedag – mandag 13. april, men 8. april skal regjeringen legge frem en ny vurdering.

I går fortalte TV 2 hvordan chatte-tjenesten Snakk om psyken har mottatt over 500 henvendelser fra barn og unge som ikke har det bra hjemme.

Utvalgslederen sier de er bekymret for barn som ikke har det bra i hjemmet.

– Dette går bra mange steder, mange barn og unge klarer seg godt også i denne situasjonen med barnehager og skoler stengt, men vi er bekymret for utsatte barn og unge, og vi vet at det kan være veldig krevende for de.

– Det er ikke bare barnehager og skoler som er stengt, det er også andre tjenester som ikke fungere, og det er store restriksjoner på andre arenaer, så tiltak for sårbare barn og unge er noe vi ser spesielt på, sier utvalgslederen.

– Kommer dere til å vurdere kostnad mot nytte?

– Det er nedsatt et annet ekspertutvalg som ledes av Steinar Holden, og det er de som ser på samfunnsøkonomiske konsekvenser. Fra vår gruppe er vi opptatt av å belyse situasjonen for barn og unge i den situasjonen vi er i nå. Konsekvenser for foreldre ser den andre gruppen på også.

Ser til andre land

Dagen før koronatiltakene ble videreført til over påske rådet Folkehelseinstituttet (FHI) om å snarlig vurdere gjenåpning av skoler og barnehager.

FHI kom med sine råd på oppfordring fra Helsedirektoratet, ifølge Dagens Næringsliv.

FHI viste blant annet til Finland som eksempel. Der er barneskolene åpnet igjen for elever fra første til tredje klasse, men det er ikke obligatorisk å komme. Barnehagene er også åpne.

– I Utdanningsdirektoratet har vi tett kontakt med de andre nordiske land og ser på hva de gjør og hvilke tiltak de iverksetter, sier Nilssen.

– Opplever dere et press på å åpne skolene igjen?

– Nei, det vil jeg ikke si. Utgangspunktet er at barn og unge har godt av å gå på skolen, og det vi opplever at vi har fått et mandat til å se på nå, det er under hvilke betingelser barn og unge kan komme tilbake til skolen på en måte som er forenelig med smittevernhensynene.

Øvrige medlemmer er direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og overlege Margrethe Greve-Isdahl i Folkehelseinstituttet, mens avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen i Helsedirektoratet er observatør.