Kaggestad ut mot håndteringen av «Tettey-saken»: – De kan bare skrote høydehusforbudet

Responsen fra Norges idrettsforbund (NIF), Olympiatoppen og Norges Fotballforbund (NFF) tyder på at Tetteys bruk av oksygenmaske ikke vil bli undersøkt eller resultere i eventuelle sanksjoner.

TV 2 har omtalt at Alexander Tettey, ifølge seg selv på sosiale medier, driver med «høydetrening» med oksygenmaske i eget hjem.

Tettey har valgt ikke å kommentere hvilket utstyr han bruker eller hvorfor, men flere eksperter reagerer på det som kan være et brudd på det særnorske høydehusforbudet.

TV 2 har vært i kontakt med en rekke parter som har mulighet til å undersøke saken, men lite tyder på at det blir gjort.

NIF vil ikke undersøke saken

Saker angående høydehus faller på NIFs bord, og ikke Antidoping Norges (ADNO).

Med andre ord er det NIF som har sanksjoneringsmuligheter.

NIF forteller til TV 2 at de verken vil undersøke eller gjøre noe med saken, og sier at kun et varsel om brudd på reglene kan utløse eventuelle handlinger fra deres side.

– Hvorvidt utøvere fra den organiserte idretten kan benytte ulike masker, kan det ikke konkluderes med uten mer kjennskap om hvordan den enkelte maske fungerer, skriver kommunikasjonssjef Finn Aagaard i en e-post til TV 2.

På spørsmål om det spesifikke utstyret som tilsynelatende blir brukt i videoen, henviser han til Olympiatoppen.

NFF og Olympiatoppen svarer ikke på om de vil undersøke saken

– Alle norske toppidrettsutøvere skal etterleve Idrettstingets vedtak (2003) om «høydehus og andre innretninger eller midler for kunstig manipulering av innåndingsluftens sammensetning eller trykk». Olympiatoppen har ingen kjennskap til apparatet det vises til, men for at loven skal komme til anvendelse, forutsettes det at innåndingsluftens sammensetning eller trykk er manipulert, skriver Olympiatoppens kommunikasjonssjef, Halvor Lea, til TV 2.

– Hva er Olympiatoppens reaksjon på videoen?

– Det er 17 år siden Olympiatoppen hadde teknisk kompetanse om høydehus. Det vil ikke være riktig av Olympiatoppen å kommentere antakelser knyttet til bruk av teknisk utstyr vi ikke vet hva er, eller ikke har noen som helst kjennskap til.

Det påfølgende spørsmålet om de vil forsøke å finne ut hvilket utstyr det er snakk om, har ikke Olympiatoppen besvart.

NFF svarer følgende:

– NFF har ingen kompetanse på høydehus, og vi har derfor heller ikke forutsetning for å vurdere om det tekniske utstyret som brukes i den aktuelle posten faller inn under den kategorien eller ikke, skriver kommunikasjonssjef Yngve Haavik.

Det påfølgende spørsmålet om de vil forsøke å finne ut hvilket utstyr det er snakk om eller kontakte Tettey, har ikke NFF besvart.

– Regelen er bare til pynt

Mads Kaggestad mener håndteringen er et bevis på at høydehusforbudet er utdatert.

– De sender et signal om at det er helt greit, når en utøver legger ut en video som kan være ulovlig i henhold til reglene, og ingenting gjøres. Det sender et signal om at regelen bare er til pynt, sier Mads Kaggestad.

– Tror du dette vil skape en ny debatt om høydehus?

– Jeg tror dette er en regel som de bare kan skrote. Jeg tror dette kan være spikeren i kista på den regelen. Det viser at de ikke tar det på alvor, når det er gode muligheter for å følge opp saken. Når en Instagram-video fra en kjent norsk utøver ikke utløser handling, så blir det vanskelig.

Idrettsjurist Robin Mackenzie-Robinson er langt på vei enig med Kaggestad.

– Flere har vært skeptiske og ikke helt sett poenget med et regelverk som virker å ikke håndheves. Det har derimot vært sagt at en må kunne stole på norske utøvere og at disse er såpass ærlige og redelige og følgelig ikke vil bryte regelverket. Finn Aagard (kommunikasjonssjef) har uttalt at NIF likevel vil kunne sanksjonere skulle de bli forelagt bevis på et regelbrudd. Her har i så fall NIF trolig sin første mulighet til å sanksjonere siden høydehusforbudet trådte i kraft i 2003. Forutsatt at det er et regelbrudd og NIF av en eller annen grunn skulle velge å ikke sanksjonere, vil skeptikerne få rett i at dette er et forbud som det ikke har noen konsekvenser å bryte. Da kan man med fordel «skrote» hele forbundet. Du kan si at NIF er litt presset til å handle her, sier han.