HENTER FOLK: I Narvik kommune er manko på folk, noe som har gjort at de har måttet importere arbeidskraft for å fylle vakter. Dette er et illustrasjonsbilde.
HENTER FOLK: I Narvik kommune er manko på folk, noe som har gjort at de har måttet importere arbeidskraft for å fylle vakter. Dette er et illustrasjonsbilde. Foto: NTB Scanpix

Frykter smitteutbrudd:

Hentet sykepleiere fra utlandet – gikk ut i jobb etter tre dagers karantene

I Narvik kommune har de nylig hentet inn sykepleiere fra Latvia og Sverige. Det er gitt unntak for karantenebestemmelsen, slik at de har kunnet gå raskt ut i jobb. Tillitsvalgte frykter imidlertid at pleierne kan smitte kolleger og pasienter.

I Sverige har de ikke like strenge smittevern-restriksjoner som i Norge. Grunnskoler, barnehager, barer, restauranter og treningssentre holder fortsatt åpent.

I Narvik kommune i Nordland er fire personer smittet av koronavirus. Samtidig har kommunen et stort behov for flere sykepleiere.

Løsningen har blitt å hente inn personell fra Latvia og Sverige.

TV 2 har sett en bekymringsmelding som er sendt fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) i Nordland til Narvik kommune.

De er bekymret over at kommunen henter inn personell fra Sverige uten å holde de i karantene i 14 dager før de begynner å jobbe med pasienter.

Frykter smitte

To av pleierne satt i hjemmekarantene i tre dager før de ble satt i tjeneste. Begge har vært i arbeid i 14 dager og er friske, opplyser Narvik kommune.

Lengden på hjemmekarantenen vurderes invidiuelt i det enkelte tilfellet.

Sykepleierforbundet frykter at praksisen kan føre til at pasienter og ansatte blir utsatt for koronavirussmitte.

– Man kan si at «hvis du føler deg syk på jobb, så skal du hjem», men innen man rekker å kjenne symptomer, så kan man ha smittet mange kolleger og pasienter, sier Gjertrud H. Krokaa, som er fylkesleder i Sykepleierforbundet i Nordland.

– Her opplever jeg at man ikke har kontroll. Det er bekymringsfullt at det tas en slik risiko, særlig når de jobber med utsatte pasientgrupper og med helsepersonell, fortsetter hun.

Dette er bakgrunnen

Krokaa sier at de lenge har hatt en bemanningskrise, og at den forsterkes ytterligere som følge av pandemien.

– Dette er en varslet situasjon, mener hun.

Kommunalsjef i Narvik kommune, Heidi Eriksen Laksaa, bekrefter at de henter inn personell fra Sverige og Latvia. Bakgrunnen for det, sier hun, er at de mangler folk.

– Vi har søkt fritak fra karantenebestemmelsen for fem personer den siste tiden. Det gjelder to personer som kommer fra syd for Dovre, samt tre personer fra utlandet, sier Laksaa.

Kommunalsjefen forteller at de søker dispensasjon for fritak fra karantenebestemmelsen hos kommuneoverlegen. Han vurderer hver sak individuelt. For å gjøre unntak fra karantenebestemmelsen skal flere ting vurderes, blant annet hvilken kritisk funksjon som skal fylles og muligheten for å omrokkere personell.

– Bestandig en risiko

Kommuneoverlege i Narvik, Per Thomas Hulstedt forklarer:

– Jeg ser på den enkeltes bevegelsesmønster før de kommer til landet, og ut i fra det gjøres en risikovurdering. Har du sittet på en øde hytte i to uker, er det ikke noe problem å komme raskt ut i arbeid. En jeg snakket med ville sitte på et tog fra Sør-Sverige og opp, men i det tilfellet var det naturligvis uaktuelt å gi dispensasjon, sier han.

Kommunalsjef Laksaa sier at hun har forståelse for Sykepleierforbundets skepsis til importen av arbeidskraft. Så langt er det ikke påvist smitte i kommunens sykehjem og bofellesskap.

– Er du redd for at dette kan bidra til smittespredning i kommunen?

– Det er bestandig en risiko når man går bort fra definerte karantenebestemmelser, men noen ganger er det en avveining mellom risikoen for smitte og faren for ikke å ha nok folk på jobb, sier Laksaa.