FÆRRE INTENSIVBEHANDLES: Ved landets sykehus antallet pasienter som intensivbehandles mer enn halvert denne sesongen. Samtidig har Ullevål og andre sykehus landet over fått inn .
Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix
FÆRRE INTENSIVBEHANDLES: Ved landets sykehus antallet pasienter som intensivbehandles mer enn halvert denne sesongen. Samtidig har Ullevål og andre sykehus landet over fått inn . Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix Foto: Ole Berg-rusten

Influensasyke som intensivbehandles mer enn halvert

Hvert år dør omlag 900 personer som følge av influensa. Ferske tall viser nå at antall influensasyke som intensivbehandles på norsk sykehus har stupt. Dette kan gi færre influensadødsfall.

Influensa er ufarlig for de fleste av oss, men for noen får det alvorligere konsekvenser som fører til sykehusinnleggelser og dødsfall. Dette gjelder spesielt for personer i risikogruppene.

Færre influensasyke innleggelses

– Hittil i vinter har det totalt vært omtrent 2800 innleggelser på landsbasis fra og med uke 40 i 2019 til og med uke 12 i 2020. Dette er færre enn i mange tidligere sesonger, sier Ragnhild Tønnessen, som er seniorrådgiver i avdeling for smittevern og vaksine ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Hvert år sliter titusenvis av nordmenn med feber, hoste og muskelverk. Influensa kommer ofte i epidemier og herjer med oss stort sett fra november til april.

Gjennomsnittet per sesong, som strekker fra uke 40 til uke 20 påfølgende år, er ifølge Tønnessen på omlag 5000 sykehusinnleggelser.

Færre må intensivbehandles

– Det har vært en ganske mild influensasesong så langt i år. Har færre enn normalt vært innlagt på intensivavdelingene?

– Det er riktig. Så langt ser det ut til å være færre intensivinnleggelser for influensa i vinter sammenlignet med de andre sesongene vi har data for.

– Hvor mange har vært innlagt og fått intensivbehandling på sykehus hittil i år?

– FHI mottar data fra Norsk intensivregister over antall personer med bekreftet influensa som mottar intensivbehandling. Fra og med uke 40 og til og med uke 12 har det vært 73 intensivinnleggelser med laboratoriebekreftet influensa, bekrefter Tønnessen overfor TV 2.

Til sammenligning ble det registert 168 innlagte i samme periode i fjor.

Smittetiltak kan gi færre influensasyke

– Vil koronaepidemien føre til at færre får vanlig influensa på grunn av smitteverntiltak, og at vi dermed kan oppleve færre døde i denne gruppen?

– Det er sannsynlig at smitteverntiltak som god hostehygiene, hyppig håndvask og økt avstand mellom mennesker vil gi færre influensasyke. Dette har vi allerede sett tegn til i FHIs influensaovervåking.

Tønnessen presiserer at det er flere enn tidligere som har vaksinert seg mot influensa denne sesongen, noe som også kan bidra til noe av det bildet vi ser.

– Hvordan tiltakene slår ut på antall dødsfall av influensa er veldig interessant å se nærmere på, mener Tønnessen.

Det oppgis ofte at rundt 900 mennesker dør av influensa årlig. Tønnesen nyanserer dette bildet.

– Det er et gjennomsnittstall beregnet ved hjelp av modellering. Antall dødsfall av influensa er beregnet til å variere mellom 200 og 2000 per influensasesong, sier Tønnessen.

Hvor mange som har dødd av vanlig influensa, denne sesongen, vil vi først få svar på senere. FHI har ukentlig overvåking av totaldødelighet/generell dødelighet i befolkingen.

– Dette er en overvåking som er basert på modellering, der det beregnes hvor mange som dør per uke i forhold til det som er forventet ut fra historiske data. Det er 6-8 ukers registreringsforsinkelse, hvilket betyr at det tar litt tid før vi kan være sikre på resultatene, forklarer Tønnessen.

– Hva har man registrert så langt?

– Denne vinteren viser overvåkingen så langt at det har vært få uker med overdødelighet. Når det gjelder hvor mange dødsfall som skyldes influensa, er dette noe vi beregner ved hjelp av en tilleggsmodell etter sesongslutt, det vil si etter uke 20, som defineres som slutten på influensasesongen, forklarer Tønnessen.

Det er ingen individuell telling eller registrering av influensadødsfall i Norge, annet enn i Dødsårsaksregisteret (DÅR).

– Tallene i DÅR vil være for lave, da influensa ofte mangler som kode på dødsmeldingene siden det kan være vanskelig å fastslå at influensa var årsaken til dødsfallet.

– Betyr det at dødsfall med influensa som årsak, er høyere?

– Tallene fra DÅR vil være underestimater, fordi det mange ganger vil være vanskelig for legen å vite om pasienten faktisk døde av influensa. Og da vil det i mange tilfeller heller ikke bli registrert som et dødsfall av influensa.