BEKYMRET: Freddy André Øvstegård (SV) etterlyser tiltak for barn som trenger det.
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
BEKYMRET: Freddy André Øvstegård (SV) etterlyser tiltak for barn som trenger det. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

SV savner krisehjelp til de mest sårbare barna

SV etterlyser krisehjelp til sårbare barn og familier, og mener regjeringen somler. – Det haster for dem det gjelder, sier Freddy André Øvstegård.

– Alarmtelefonen for barn og unge opplever massiv økning i pågang, og krisesentrene venter stort press. Likevel kom det ingen nye krisetiltak for dem som kanskje rammes hardest av samfunnets nedstengning, sier Øvstegård i kommentarer til NTB.

Fredag la regjeringen fram ytterligere krisetiltak, først og fremst rettet mot bedrifter som er rammet av koronakrisen.

– Regjeringen somler

Øvstegård lurer på hvor det blir av tiltakene som Stortinget bestilte da de behandlet regjeringens første krisepakke forrige uke.

– Når Stortinget ba om egne krisetiltak for å styrke barnevernet, krisesentrene og alarmtelefonene, var det fordi det haster. Nå somler regjeringen med oppfølgingen, og jeg er redd for at sårbare mennesker må betale prisen for det. Ingen skal rammes av tragedie fordi vi ikke stilte opp da det gjaldt som mest, sier Øvstegård, og spør:

– Hvorfor bruker vi ikke store penger på de små som også trenger vår hjelp?

Mange er bekymret for at barn som lever i hjem der de kan være utsatt for vold eller overgrep, eller har foreldre med psykiske problemer, nå er overlatt til seg selv. De får ikke det pusterommet de har hatt på skolen eller i barnehagen til vanlig.

Organisasjon vil ha krisepakke

Organisasjonen Voksne for Barn mener også det er bekymringsfullt at sykehusene som jobber med voldstilfeller, har slått alarm om at de ikke får inn like mange barn som de pleier, at hjelpetelefonene for barn ser en drastisk økning, og det samme gjør organisasjoner som deler ut mat til fattige familier.

Generalsekretær Signe Horn sier hun er mest bekymret for de yngste barna som ikke klarer å ta kontakt med personer utenfor familien på egen hånd og mener at helsestasjoner, krisesentre og barnevern må styrkes.

Får flere henvendelser

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) ønsker å forsikre SV om at det er høy oppmerksomhet om de mest sårbare barna.

– Jeg er smertelig klar over at barn og unge som fra før av har det vanskelig hjemme, nå kan få det enda verre når barnehager og skoler er stengt, sier han til NTB.

Ropstad sier det er nødvendig å bruke litt tid for å forsikre seg om at tiltakene er «velbegrunnede og gjennomtenkte» og bygger på de tjenestene som allerede finnes. Han vil også unngå å etablere parallelle, kortsiktige løsninger.

Statsråden fremholder at barnevernet har en samfunnskritisk oppgave i å opprettholde forsvarlige barnevernstjenester og gi god omsorg i institusjonene.

– Det samme er krisesentertilbudet. Det finnes per i dag flere hjelpetelefoner for barn og unge, og flere har også et chattilbud. Mange av de eksisterende ordningene har allerede utvidet sine åpningstider i disse dager. De fleste merker en økning i henvendelser, sier Ropstad.

Kan få gå på skolen

Fredag la barne- og familiedirektoratet (Bufdir) ut en veileder til lærere og barnehageansatte om hvordan de skal snakke med foreldre og barn for å kunne hjelpe dem som ikke har det bra hjemme.

Regjeringen har sagt at skolene og barnehagene skal gi et tilbud til sårbare barn og foreldre som trenger avlastning, ikke bare til barna av foreldre som jobber i helsevesenet og har andre samfunnskritiske funksjoner.

Justisminister Monica Mæland (H) har bedt lærerne holde kontakten med elevene sine for å kunne ta vare på de sårbare barna, selv om de ikke sees på skolen. Hun mener at for noen barn er læreren den eneste trygge voksenpersonen de har i sin nærhet.