Fortsatt store mørketall: – Det er alt for tidlig å senke skuldrene

Fungerende assisterende direktør Espen Nakstad i Helsedirektoratet, understreker viktigheten av å fortsette å overholde koronatiltakene.

Klokken 16 holdt regjeringen og norske helsemyndigheter sin daglige oppdatering om koronasituasjonen i Norge.

Se pressekonferansen i toppen av saken.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland sier at NAV mottar en enorm mengde søknader på dagpenger.

– Derfor har vi fra i dag åpnet for at NAV kan forskuttere deler av dagpengeutbetalingene, sier hun, og fortsetter:

– Det gjør at de som har mistet inntekten sin raskt kan få penger inn på konto, mens de venter på at søknaden skal bli behandlet.

Ordningen gjelder for arbeidstakere som har rett til dagpenger via arbeidsløshet og permittering. Søkandsskjema vil bli tilgjengelig på NAV sine nettsider i løpet av ettermiddagen.

Ordningen gjelder ikke for frilansere og selvstendig næringsdrivende. For disse gruppene har Stortinget vedtatt å opprette en ny stønadsordning.

– For denne gruppen jobber vi derfor med å finne en annen løsning, så det må vi komme tilbake til, sier Mæland.

Endring av vedtak

Videre tar Mæland for seg endringen av bortvisningsreglene, som TV 2 skrev om tidligere mandag.

Endringen innebærer blant annet at EØS-borgere som skal gjennomføre arbeid i næringer med kritisk behov for arbeidskraft, kan reise inn til Norge.

– Dette forutsetter selvfølgelig at karantenereglene følges til punkt og prikke, sier Mæland.

Følgende næringer omfattes av vedtaket:

  • Landbruk
  • Gartneri
  • Skogbruk
  • Fiske
  • Fiskeindustri
  • Matindustri
  • Petroleumsnæringen
  • Utbygging av vann og vindkraft og kraftnett

Usikkert hvor mange pasienter som kommer

Espen Nakstad, fungerende assisterende direktør i Helsedirektoratet, sier at det er usikkert hvor mange pasienter med koronavirus vi vil få i fremtiden, og når en eventuell pandemibølge vil komme.

– Noen sykehus opplever å ha god kapasitet, og vi vil understreke at man skal bruke helsetjenesten om man har behov for det, sier han.

Han understreker at helsetjenesten skal fungere så normalt som mulig, samtidig som man forbereder seg på en mulig pandemibølge i fremtiden

321 innlagt

Tall fra Helsedirektoratet viser mandag at totalt 321 personer er innlagt på norske sykehus med påvist koronasmitte.

Det er en økning på fire pasienter fra søndag til mandag.

Av de 321 som er innlagt med koronavirus, får 97 pasienter invasiv respiratorbehandling.

– Når vi ser på disse tallene, er vi glad for at det ikke er noen markant økning i smittetilfeller og innleggelser fra dag til dag, sier Nakstad.

– Trenden gir grunn til en behersket optimisme, men det er alt for tidlig å senke skuldrene. Vi har nok fortsatt store mørketall, og det er viktig at de tiltakene som vi følger i Norge, opprettholdes frem til 13. april og at man ikke nå begynner å slappe av i de tusen hjem, fortsetter han.

Økningen er størst i Helse Sør-Øst, der 70 pasienter nå trenger intensivbehandling med respirator. Av disse er 64 innlagt på Ahus.

Antall sykehusinnleggelser gikk svakt ned fra fredag til lørdag, men har økt de siste to dagene.

Faglige råd

Helseminister Bent Høie forteller at Helsedirektoratet har laget faglige råd for hvordan pasienter og brukere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal ivaretas på best mulig måte.

– For eldre og pleietrengende er det absolutte lyspunktet når hjemmetjenesten ringer på døren, sier Høie.

– Nå er dette lyspunktet viktigere enn noen sinne. Mange møteplasser har stengt som følge av smittefare og mange eldre og pleietrengende har blitt engstelige for å gå ut fordi de er i risikogruppen og vil unngå smittefare, fortsetter han.

Dermed er hjemmetjenesten nå et etterlengtet og friskt pust i hverdagen til disse. For de som mottar tjenestene har dette blitt viktigere enn før. Samtidig understreker han at jobben har blitt mer krevende for de som skal yte tjenestene.

Smittevern og utstyr

Høie understreker at det er viktig at de som jobber i helsetjenesten nå kan føle seg trygge.

Flere helseaktører har nå kjøpt visirer fra norske bedrifter som kan produsere dette.

Til slutt kommer Høie med en oppfordring.

– Det gjøres en veldig god jobb både i de kommunale helse- og omsorgstjenestene og i sykehusene våre, for å bygge kapasitet og være forberedt på en situasjon med stadig flere pasienter som har behov for behandling for Covid-19, sier han, og fortsetter:

– Men jeg vil igjen minne på at de som har behov for helsehjelp, enten det er hos fastlegen eller har avtale med sykehuset, at det fortsatt er slik at fastlegen og sykehuset gir god helsehjelp – også til andre enn de som har Covid-19.

Er man i tvil på om man bør oppsøke sykehuset eller fastlegen, kan man ringe på forhånd for å avklare om det er trygt å komme dit.

– Det er gode rutiner både hos fastlegene og sykehusene våre, for at det skal være trygt å komme dit, sier han.