FRP-TOPP: Frps utenrikspolitiske talsperson er dypt bekymret for norsk økonomi.
FRP-TOPP: Frps utenrikspolitiske talsperson er dypt bekymret for norsk økonomi. Foto: Ole Berg-rusten

Mener Norge må endre strategi:

– Vi kan rett og slett ikke fortsette på denne måten

AS Norge taper milliard etter milliard på koronatiltakene som stenger ned store deler av samfunnet. Frps Christian Tybring-Gjedde ber myndighetene bytte strategi.

– For egen del mener jeg vi må skjerme de som er mest utsatt, og deretter gradvis ta hverdagen tilbake. Legemiddelindustrien og relaterte miljøer mener de vil ha en vaksine innen ett til to år. Det sier seg selv at verdenssamfunnet ikke kan stoppe opp så lenge. Det vil kunne få helt uante konsekvenser, sier Tybring-Gjedde til TV 2.

Tall fra Finansdepartementet, som TV 2 omtalte mandag, viser at regjeringen nå anslår nå at budsjettbalansen er svekket med hele 196 milliarder kroner. Tallene gjelder dersom krisen varer i to måneder.

Med myndighetenes strategi om å slå ned og undertrykke viruset, er en rekke strenge tiltak innført som rammer norsk økonomi.

Folkehelseinstituttet har også vært klare på at tiltakene fører med seg store utfordringer:

«De kontaktreduserende tiltakene må trolig være svært omfattende og kanskje vare svært lenge (til vaksine eller andre tiltak er tilgjengelige). Flere av tiltakene kan få store negative ringvirkninger for individ, særlig andre grupper av syke, virksomheter og samfunn.», advarer FHI i sin risikorapport.

– 100-talls millioner arbeidsledige

Tybring-Gjedde, som ønsker en ny norsk strategi, sier at hvis tiltakene videreføres, vil det føre til en nedsmelting av den globale økonomien.

– Det vil igjen føre til en industridød verden ikke har sett tidligere. Det vil kunne gjøre 100-talls millioner arbeidsledige, eiendomsmarkedet vil rase, folk vil oppleve å gå personlig konkurs, banker vil gå overende og børser vil kollapse, sier Tybring-Gjedde til TV 2.

BEKYMRET: Christian Tybring-Gjedde.
BEKYMRET: Christian Tybring-Gjedde. Foto: Ole Berg-rusten

– Kan rett og slett ikke fortsette

Han mener samfunnet må fokusere på å skjerme og hjelpe de som har størst risiko for å bli alvorlig syke.

– Jeg er veldig bekymret for utsiktene til norsk og global økonomi. Jeg forstår selvsagt at verden må forsøke å begrense og etter hvert stanse Covid-19, men vi kan rett og slett ikke fortsette på denne måten. Vi er etter hvert helt nødt til å vurdere totaliteten i dette. Se kostnad opp mot effekt. Argumentet om at vi setter helse først blir for enkelt.

Støre: – En vanskelig debatt

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier debatten om de negative konsekvensene av tiltakene er vanskelig, men reell.

ALVORLIG SITUASJON: Ap-leder Jonas Gahr Støre erkjenner at den økonomiske situasjonen er et krevende spørsmål.
ALVORLIG SITUASJON: Ap-leder Jonas Gahr Støre erkjenner at den økonomiske situasjonen er et krevende spørsmål. Foto: Stian Lysberg Solum

– Debatten er vanskelig og den er reell. Jeg mener at det er litt tidlig å trekke konklusjoner av det når et land utsettes for smitte på denne måten, når et helsevesen utsettes for en voldsom belastning, skal vi begrense og bekjempe det. I en tidlig fase vet vi ikke fullt ut konsekvensene av smittespredningen. Nå skal regjeringen vurdere dette før påske, og jeg vil avvente den vurderingen. Det vanskeligste ligger foran oss, at den smitten vil føre til flere syke og flere innleggelser. Det er et samfunns ansvar å hindre at helsevesenet bryter sammen.

– Vi ser 300.000 arbeidsledige. Er ikke tiltakene en for stor pris å betale?

– Det er en kjempehøy pris. Vi opplever våre egne tiltak som begrenser kontakt og vi er en åpen økonomi som treffes av et oljeprisfall, som utsetter oss for en stor belastning. Se rundt oss i verden, de tar nå ekstremt inngripende tiltak i Storbritannia, Frankrike, Tyskland og USA. Dette er ikke noe bare vi er utsatt for, liv og helse har for vane å komme først. Dette er avveininger som må tas. Jeg legger til grunn at det blir debatt om det, sier Støre.

– Nå må vi følge helserådene, for konsekvensene av å ikke gjøre det blir mye større, slår Ap-lederen fast.

Så svart kan det bli

Om krisen varer utover to måneder, kan det bli smertefullt for norsk økonomi. i Finansdepartementet har laget følgende scenario for en krise i fire måneder.

  • BNP-veksten for Fastlands-Norge dras ytterligere ned fra - 2 til - 4 prosent
  • Den oljekorrigerte budsjettbalansen svekkes med 310 milliarder, som utgjør en samlet svekkelse på 10,5 prosent for fastlands-Norge
  • Den finanspolitiske impulsen kan grovt anslås å øke med 7,3 prosentenheter av BNP for fastlands-Norge. i tillegg kommer automatiske stabilisatorer som øker med drøyt 3,1 prosentenheter.
  • Uttaket fra oljefondet øker med 2,2 prosentenheter til omlag 4,7 prosent.

Brevet avsluttes med følgende spådom:

«Jo lenger den akutte situasjonen varer, jo større er risikoen for at produksjonskapasitet går varig tapt, slik at veien tilbake blir tyngre, dvs at vekstutsiktene svekkes og gjenopphentingen tar lenger tid».