INFORMERER: Kjerstin Fyllingen, Eivind Hansen og Stig Gjerde holder pressebrief med Haukeland universitetssjukehus og Haraldsplass Diakonale sykehus.
Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix
INFORMERER: Kjerstin Fyllingen, Eivind Hansen og Stig Gjerde holder pressebrief med Haukeland universitetssjukehus og Haraldsplass Diakonale sykehus. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Sier Tiltakene ser ut til å virke:

– Pasienter kommer ut, og de aller fleste blir friske igjen

Administrerende direktør Eivind Hansen ved Haukeland universitetssykehus sier at sykehuset har vært avhengig av tiltakene som har blitt satt inn mot koronaviruset.

Mandag holder Haukeland universitetssykehus en pressekonferanse om koronasituasjonen i regionen.

Administrerende direktør Eivind Hansen ved sykehuset forteller at tiltakene som er satt inn mot koronaviruset, ser ut til å virke.

– Avhengig av tiltakene

I perioden som har gått, har Helse Bergen hatt totalt 41 pasienter innlagt med påvist koronavirus.

Til sammen har åtte av disse vært på intensivavdelinger. 34 pasienter er skrevet ut i livet, mens én pasient har dødd.

At så mange har blitt skrevet ut av sykehuset, viser en gjennomstrømming som er viktig å ha med seg, mener Hansen.

– Pasienter kommer ut og de aller, aller fleste er blitt friske igjen, sier han og fortsetter:

– Det er viktig for oss å melde at sykehuset har vært avhengig av tiltakene. Vi er nå langt bedre rustet. Bare på Haukeland sykehus har vi gjennomført smittevernopplæring for 11.800 ansatte i denne perioden, og det har vært særdeles viktig.

23 innlagt

Han forteller at sykehuset også har klart å ta i bruk nye teknologiske løsninger for å følge opp pasienter der de bor.

– På den måten har vi sikret tjenesteoppfølging. Samtidig som vi har måttet gjennomføre en del krevende prioriteringer.

Helse Bergen har nå totalt 23 personer innlagt. Av disse pasientene er seks innlagt på intensivavdelinger.

Kan omfordele pasienter

Hansen forteller at sykehuset planlegger for eventuell større tilstrømming av koronapasienter. Dersom Haraldsplass diakonale sykehus skulle få flere koronapasienter enn de klarer å behandle, vil alle koronapasienter overføres til Haukeland.

I så tilfelle vil Haraldsplass bli et «koronafritt sykehus», som kan ta seg av pasienter med andre lidelser.

– Den omfordelingen gjør vi for at vi felles skal kunne bruke ressursene våre på en mest mulig hensiktsmessig måte, sier overlege Jesper Blomqvist ved Haraldsplass diakonale sykehus.

– Når denne omstillingen kommer til å skje, kan man ikke svare på i dag. Smitten i befolkningen er i dag mindre enn man tidligere hadde sett for seg, sier han videre.

Mindre pasienter enn normalt

Blomqvist forteller at sykehuset nå har langt mindre pasienter med akutte internmedisinske tilstander enn de normalt gjør på denne tiden av året.

– Vi er bekymret for at noen pasienter er redd for å oppsøke helsevesenet av hensyn til smitte eller av hensyn for å belaste helsevesenet, sier han.

Marta Ebbing, fagdirektør ved Haukeland universitetssykehus, oppfordrer folk til å bruke smittevernutstyr med vett.

– Riktig mengde til riktig tid, sier hun, og fortsetter:

– Ikke overforbruk, ikke underforbruk.