RAMMER DE FATTIGE: Koronaviruset vil ramme verdens fattigste hardest, advarer FNs utviklingsfond. Mange mangler tilgang til rent vann og såpe, som her i den flytende Makao-slummen i Lagos i Nigeria,
RAMMER DE FATTIGE: Koronaviruset vil ramme verdens fattigste hardest, advarer FNs utviklingsfond. Mange mangler tilgang til rent vann og såpe, som her i den flytende Makao-slummen i Lagos i Nigeria, Foto: Sunday Alamba

FN: Koronaviruset kan rasere utviklingsland

Koronapandemien kan komme til å koste utviklingsland over 2.300 milliarder kroner, og nær halvparten av arbeidsplassene i Afrika kan gå tapt, advarer UNDP.

FNs utviklingsprogram (UNDP) la mandag fram sin plan for å møte pandemien, som har skapt krise i mange rike land, men som kan komme til å rasere utviklingsland og resultere i millioner av mye fattige.

Opptil 75 prosent av befolkningen i de minst utviklede landene mangler tilgang til såpe og vann, som er helt nødvendig for å hindre smittespredning, advarer UNDP, som ber om drøyt 5 milliarder kroner for å bistå de rundt 100 mest sårbare landene.