Vil ikke kommentere hvorfor han driver med høydetrening med oksygenmaske – eksperter reagerer

Alexander Tettey la ut en video i sosiale medier av at han trente med en oksygenmaske. Det får eksperter til å lure på om han bryter forbudet mot høydehus og oksygenmasker i Norge.

Det var i helgen Tettey la ut den aktuelle videoen på Instagram.

I den tilhørende teksten skriver han «litt høydetrening i dag».

Se hele Instagram-posten under

«Bruk av høydehus og kunstig tilførsel av oksygen og andre gasser er uforenlig med idrettens verdier», leser NIFs lov, en lov videoen indikerer at han muligens bryter.

Tettey svarte ikke på flere henvendelser fra TV 2 mandag formiddag om hvilket utstyr han brukte og hva han gjør på videoen, før han på ettermiddagen skrev følgende i en SMS til TV 2:

«Ingen kommentar, takk. Alt av utstyr som er brukt i videoen er fra klubben (Norwich City)».

Vil ikke si hvilket utstyr som benyttes

Norwich City svarte ikke på spesifikke spørsmål om hvilket utstyr som brukes eller hvordan dette passer med ulike lands høydehusregler, men bekrefter til TV 2 at utstyret er levert av klubben.

– Laget ga utstyr til alle spillerne. Tettey fikk en WattBike og en høydetreningskompressor for sitt kondisjonsarbeid hjemme, sier en talsperson.

Utstyret han benytter seg av ser tilsynelatende ut til å være et apparat fra produsenten Hypoxico, som på sine nettsider reklamerer med «simulert høydetrening», og som har som formål å «forbedre prestasjoner».

Det aktuelle apparatet «gir trening på opp mot 3800 meter over havet».

Verken Tettey eller klubben har villet si hvilket utstyr de bruker eller om utstyret er i strid med det norske forbudet.

TV 2 er kjent med at The Altitude Centre, et britisk selskap som installerer og leverer apparater til simulert høydetrening, har Norwich City på kundelisten - i tillegg til en rekke Premier League-klubber som Liverpool, Manchester United og Manchester City.

Eventuelle brudd på høydehusforbudet er opp til Norges idrettsforbund (NIF) å sanksjonere, men det er uklart hva eventuelle sanksjoner vil være da ingen norske utøvere har blitt straffet for det

– Han burde ha stilt spørsmål

Videoen får flere til å stusse.

– Min umiddelbare reaksjon er at det kan se ut som Alexander Tettey bryter høydehusforbudet som gjelder for norske utøvere. Apparatet Tettey bruker er ikke nødvendigvis et «klassisk» høydehus, men virker likevel å kunne være en innretning som kunstig regulerer/manipulerer oksygennivået. Bruk av et slikt apparat vil i utgangspunktet være forbudt for norske utøvere forutsatt at det ikke foreligger et medisinsk fritak, noe jeg her anser som lite sannsynlig. Jeg tar imidlertid forbehold om at jeg ikke har oversikt over alt av høyteknologisk sportsutstyr. Jeg håper i det lengste at apparatet Tettey har brukt er lovlig og at han dermed har «operert» godt innenfor regelverket, sier idrettsjurist Robin Mackenzie-Robinson til TV 2.

Mads Kaggestad reagerer også.

– Det ser ut som at denne metoden havner under de særnorske reglene som omhandler høydehus. Så lenge norske utøvere må forholde seg til norske regler sender Tettey et feil signal. Han burde ha stilt spørsmål ved om denne metoden bryter med norsk idretts særregler om bruk av høydehus før han benyttet seg av, og la ut bruken, på sosiale medier, sier Kaggestad, og legger til:

– Så lenge Tettey er en del av norsk idrett må han også følge regler som gjelder her hjemme.

Spår ny debatt om høydehusforbudet

Norge er et av svært få land som har regler som forbyr bruken av høydehus og lignende apparater. I England, hvor Tettey til vanlig holder til, er det lovlig.

– Man kan mene hva man vil om høydehusregelen, men så lenge man tilhører norsk idrett må en forholde seg til regelen slik den er. Paradokset i denne saken er at om Tettey bryter norske regler, så bryter han ikke internasjonale regler. Tettey er i det daglige en del av britiske fotball og jeg antar at bevissthet rundt en slik norsk regel derfor er lav og at Tettey ikke har vært bevisst det valget han gjorde, sier Kaggestad.

Mackenzie-Robinson ser for seg at en ny debatt om den kontroversielle høydehusregelen nå starter.

– Det er nok kun et spørsmål om kort til før «høydehusforbudet» igjen vil settes under sterkt press. Dagens situasjon tatt i betraktning, med reiserestriksjoner som forhindrer utøvere å reise til høyden, samt store særforbund som trolig må kutte høydesamlinger grunnet dårlig økonomi, vil mulig bruk av høydehus igjen være høyaktuelt, sier han.