OPPRØRT: Stein Lier-Hansen adm. dir. i Norsk Industri.
OPPRØRT: Stein Lier-Hansen adm. dir. i Norsk Industri. Foto: Aage Aune/ TV 2

Hentet inn fra skogstur:

I krisemøte om karanteneregler

Regjeringen sitter nå i forhandlinger med LO, NHO og KS om en veileder til kommunene om lokale karanteneregler. Tidligere i dag trakk NHO i nødbremsen etter flere endringer i veilederen.

Som TV 2 skrev søndag morgen, la regjeringen opp til at kommunene skulle få fortsette med lokale karanteneregler.

I det ferdige utkastet, fikk kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) inn en formulering om at veilederen ikke er rettslig bindende.

– Vi anbefaler ikke kommunene å innføre egne generelle regler om karantene eller reiserestriksjoner, heter det i rundskrivet.

Det fikk Stein Lier Hansen i Norsk Industri til å rase.

– Dette er jeg 100 prosent imot. Vi avventer og jobber med dette nå. NHO vil ikke delta på en pressekonferanse om noe vi ikke kan stille oss bak, bekrefter Stein Lier-Hansen til TV 2.

Akkurat nå sitter partene i forhandlinger. De som deltar er LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, NHO-leder Ole Erik Almlid, KS-leder Bjørn Arild Gram, næringsminister Iselin Nybø og helseminister Bent Høie.

I tillegg har Lier-Hansen kommet til møte klokken halv fire. Han var på skogstur da han ble kalt inn til forhandlingene.

Kilder: Handler om ord

Kilder tett på prosessen sier forhandlingene nå handler like mye om ord som realiteter.

– Man kan ikke omgå smittevernsloven og forby kommunenes adgang til å innføre egne regler, sier en kilde.

I utkastet, som fikk NHO til å steile, har regjeringen listet opp en rekke tiltak som regjeringen mener må unngås.

En planlagt pressekonferanse med helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) og næringsminister Iselin Nybø (V) klokken 14 ble brått og uten noen begrunnelse utsatt da den skulle begynne.

Lier-Hansen: Et dokument med autoritet

En rekke nordnorske kommuner har innført automatisk karantene for folk som har reist sør for Dovre.

– Kortversjonen er at vi har hatt en veileder på høring og leverte høringssvar i går, og da lå det et annet dokument der enn det som er kommet frem i dag. Det vi lot oss å høre på var et dokument med autoritet, altså en veileder som gir klare juridiske retningslinjer for hvordan bestemmelser skal håndheves, så blir vi nå informert om at det er gjort store endringer, sier Lier-Hansen på vei inn i møtet.

I utkastet som var på høring lørdag, men ble endret, het det blant annet: «det er departementets vurdering at det i mange tilfeller ikke er behov for lokale regler».

– Karantenebestemmelser hindrer friske folk å gå på arbeidet, slik kan vi ikke ha det, sier direktøren i Norsk Industri.

Byggenæringens Landsforening (BNL) har hele tiden ønsket at det bare skal være nasjonale regler og mener det skaper stor usikkerhet når kommunene håndterer reglene ulikt.

– Det har liten hensikt å lage en slik veileder som ikke er rettslig bindende, sier BNL-sjef Jon Sandnes.