PRESENTERER VEILEDER: Bent Høie vil legge frem en rekke tiltak for å begrense at tiltakene får konsekvenser.
PRESENTERER VEILEDER: Bent Høie vil legge frem en rekke tiltak for å begrense at tiltakene får konsekvenser. Foto: Ørn E. Borgen

tv 2 erfarer:

Setter ikke foten ned for lokale karanteneregler

Regjeringen vil innføre en rekke føringer for hvordan lokale karanteneregler skal gjennomføres, men veilederen skal ikke være rettslig bindende.

Det får TV 2 opplyst av kilder. TV 2 har lest rundskrivet som vil bli presentert senere i dag.

Klokken 14 legger helseminister Bent Høie frem en nasjonal veileder for kommunene om lokale karanteneregler.

I smittevernloven gis kommunene makt til å begrense personers bevegelsesfrihet, men justisminister Monica Mæland (H) har manet til felles spilleregler i kommunene, og innstendig bedt landets ordførere om å stanse med egne karanteneregler.

Regjeringen vil likevel ikke forby kommunene å ha egne karanteneregler.

– Vi anbefaler ikke kommunene å innføre egne generelle regler om karantene eller reiserestriksjoner, heter det i rundskrivet.

Regjeringen har fått en rekke innspill av blant annet KS, som er kommunesektorens interesseorganisasjon, og NHO. Så sent som lørdag fikk regjeringen innspill.

I veilederen vil det ifølge flere uavhengige kilder ligge retningslinjer for hvordan tiltak skal unngå å ramme blant annet kritiske samfunnsfunksjoner, barn med delt bosted og personer som krysser kommunegrensen under reise mellom bolig og arbeidssted. Tiltak som rammer transitt uten opphold i kommunen vil også regjeringen at unngås.

Her er hele listen med tiltak regjeringen mener bør unngås:

  • Tiltak som rammer kritiske samfunnsfunksjoner, slik dette er definert i de til enhver tid gjeldende nasjonale bestemmelser.
  • Tiltak som rammer offentlig tjenesteyting og myndighetsutøvelse, herunder barnevern
  • Tiltak som rammer transitt uten opphold i kommunen.
  • Tiltak som rammer barn med delt bosted og som dermed griper uforholdsmessig inn i familielivet
  • Tiltak som rammer personer som krysser kommunegrenser under reise mellom bolig og arbeidssted, og mellom ulike arbeidssteder, og som er til hinder for at arbeidstakere kan beholde sitt arbeid og at arbeidsgivere fortsatt sikres arbeidskraft
  • Tiltak som rammer person- og varetransport (på vei, sjø eller bane eller i luften)
  • Tiltak av betydning for å holde i gang produksjonen i virksomheter, blant annet vedlikehold, reparasjoner, forsyningslinjer, spesialiserte tjenester mv.

Regjeringen vil også peke på at bestemmelsene må være forholdsmessige mellom den helsemessige nytten og tiltakets øvrige samfunnsmessige konsekvenser.

– Personer som er på gjennomreise i kommunen må kunne gjøre opphold som er nødvendige for å ivareta grunnleggende behov som for eksempel for å innta mat og drikke, står det i rundskrivet.

Ordfører: – Kan ikke bli slik at næringspolitikk skal trumfe

Ordføreren i Sør-Varanger, Rune Rafaelsen (Ap), sier han og kommunelegen er positiv til en felles forståelse, men at smittevern må trumfe næringspolitikk.

HELSE FØRST: Rune Rafaelsen (Ap) sier smittevernloven må vernes om.
HELSE FØRST: Rune Rafaelsen (Ap) sier smittevernloven må vernes om. Foto: Terje Pedersen

– Det kan ikke bli slik at næringspolitikk skal trumfe smittevernloven. Smittevernloven er god og den må til for å beskytte mennesker. Jeg har stor forståelse for at det er behov for en felles forståelse, men smittevernloven er til for å beskytte mennesker og ivareta liv og helse, sier Rafaelsen til TV 2.

I Sør-Varanger har de også innført karantenepåbud for alle innreisende fra sør for Nord-Norge.

Samordning

Vardø er trolig den kommunen som har satt i verk de strengeste lokale smitteverntiltakene. Alle reisende som kommer til kommunen må i 14 dagers karantene.

I veilederen vil det etter det TV 2 erfarer oppfordres til at kommuner i samme arbeids- og næringslivsregion samordner karantene- og reiserestriksjoner.

Kriselov

Justisminister Monica Mæland ble i forrige uke spurt om hun vil bruke kriseloven til å gripe inn overfor kommuner som har laget sine egne lokale bestemmelser i forbindelse med koronakrisen, for eksempel karanteneordninger eller innreiseforbud.

– Hvis det blir nødvendig, kan vi komme til å gjøre det, men vi er ikke der ennå. Vi leter etter andre løsninger, sa Mæland og påpekte at selv om kommunenes egne regler er laget for å beskytte egne innbyggere kan det skade arbeidsplasser og regionene.

– FHI sier at lokale regler ikke virker etter hensikten. Flere departementer jobber med hvordan vi skal håndtere dette. Jeg hadde håpet vi fikk endringer etter oppfordringen jeg gikk ut med i går. Vi forsøker å løse dette i samarbeid med kommunene.