Viking-spillerne får tilbud om å plukke tomater. Kan måtte takke ja

Ellers kan de permitterte fotballspillerne miste rett til dagpenger.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ni Eliteserieklubber har permittert sine spillere. Nå raser debatten i norsk fotball.

En av de som er rammet, er Vikings Viljar Vevatne. TV 2 treffer han mens han er i ferd med å registrere seg som arbeidssøkende hos Nav.

– Det er ikke så ofte jeg skriver søknad hos Nav, klart det er spesielt. Det fineste er å ha en jobb, sier 25-åringen.

Som andre permitterte, trenger Vevatne nå dagpenger fra Nav. Han og andre Eliteseriespillere som søker dagpenger, må være villig til å ta imot kortvarige jobbtilbud i permitteringsperioden.

Ifølge opplysninger TV 2 har fått fra Nav kan det være arbeid for andre klubber eller arbeid av helt annen art enn den man er helt eller delvis permittert fra.

– Hva sier du hvis Nav ringer til deg og sier at de har en jobb du må ta, ellers mister du dagpengene?

– Hehe, det hadde vært veldig spesielt da. Jeg tror det er mange på den ringelisten for tiden. Men jeg tror ikke jeg er første i køen siden jeg tar en master i økonomi ved siden av fotballen.

Trenger arbeidskraft

En av de som gjerne tar imot Vevatne og resten av Viking-spillerne, er Hanasand Gård på Rennesøy, der tomatsesongen nærmer seg med stormskritt.

– Etter påske smeller det, da trenger vi 15 stykker som kan plukke og pakke tomater, sier Stig Jakob Hanasand.

– Det er et Viking lag med reserver det?

– Ja, vi tar gjerne imot A-laget til Viking. Da skal de få springe mellom planterekkene her og plukke tomater.

Vanligvis har tomatplantasjen sesongarbeidere fra Ukraina og Polen. Nå må de se etter annen arbeidskraft.

Og den utfordringen er Vevatne klar for å ta.

– Vi får ta noen intervaller mellom tomatplantene da? Vi har jo ikke fri selv om vi ikke er på stadion, vi har jo to treningsprogram daglig som vi skal gjøre. Men om det lar seg gjøre å plukke litt tomater, skal jeg gjøre det.

– Hadde du stilt?

– Jeg tror mange andre ønsker jobb nå, men om det kniper så stiller jeg opp så klart. Det er nasjonal dugnad.

Usikkerhet om oppsigelser

Permitteringer i norsk fotball har den siste uken blitt advokatmat.

Norges Fotballforbund og toppklubbene har blitt enige om en såkalt «gentlemen's agreement» på at man ikke gå etter hverandres permitterte spillere i Norge.

Det store spørsmålet er om permitterte spillere kan bli gratis tilgjengelig på overgangsmarkedet etter to uker.

Ifølge arbeidsmiljøloven vil en permittering åpne for at man kan bryte avtalen med arbeidsgiver 14 dager etter at arbeidstager har sendt arbeidsgiver et skriftlig varsel.

Men det er ulike meninger om hvorvidt fotballspillere er omfattet av 14-dagersregelen.

Først ut var Advokat Ronny-V. van der Meij i advokatfirmaet Stray Vyrje & Co som mente det var risikosport for norske klubber å permittere spillere.

– Etter arbeidsmiljøloven kan også spillere som er ansatt på tidsbegrensede kontrakter, ved permittering, fristille seg med 14 dagers varsel, skrev han i VG.

Kontrakten er bindende

Norsk Toppfotball svarte med at det er "usikkert om «uoppsigelige» avtaler som spillerkontrakter er omfattet av arbeidsmiljølovens § 15-3 (9).

– Vi er uenige i denne tolkningen. Oppsigelsesadgangen følger direkte av loven. Det foreligger intet grunnlag for å gi fotballspillere svakere rettigheter enn andre arbeidstakere. Tvert imot. De er ofte ansatt på tidsbegrensede kontrakter, med begrenset oppsigelsesrett. Det kan da spørres om klubbene i det hele kan permittere. Men gjør klubbene likevel det, må spillerne kunne meddele oppsigelse på linje med alle andre arbeidstakere, sier Ronny-V. van der Meij til TV 2.

Også spillerforeningen NISO har uttalt seg.

– Dersom en klubb velger å permittere, så har du som arbeidstaker rett til å si opp avtalen i tråd med arbeidsmiljøloven og reglene knyttet til permittering. Vi har ikke vurdert om prosenten av permittering har noen betydning, men mener klart at oppsigelsesadgangen står seg uavhengig av det, har NISO-advokat Eirik Monsen tidligere sagt til TV 2.

Sunniva Nising Sandvold jobber med arbeidsrett og er senioradvokat i Kluge Advokatfirma.

ADVOKAT: Sunniva Nising Sandvold.
ADVOKAT: Sunniva Nising Sandvold.

Hun trekker frem at en spillerkontrakt fortsatt binder utøveren under permittering og at den dermed ikke står fritt til å akseptere ny fast stilling.

Hun viser til en dom i Høyesterett i 2012, der to Notodden-spillere vant frem i retten. Denne har også blitt trukket frem av Juridisk seksjonsleder Espen Auberg i Norges Fotballforbund.

– Høyesterett har tidligere avsagt en dom hvor det ble lagt til grunn at arbeidsmiljølovens oppsigelsesbestemmelser ikke gjorde seg gjeldende i slike midlertidige avtaler som er standard for fotballspillere. Spørsmålet kan ikke anses fullt ut avklart på bakgrunn av dette, men dette er det tydeligste rettskilden som per i dag foreligger. Denne gir grunnlag for et standpunkt om at lovens oppsigelsesregler ikke gis anvendelse på «uoppsigelige» avtaler som benyttes i idretten.

– Kan en permittert og arbeidssøkende spiller takke nei til annet arbeid som blir tilbudt under tiden vedkommende er permittert?

– Dersom arbeidstaker i en periode er fristilt fra sin arbeidsavtale, enten det skyldes permittering eller er begrunnet kontraktsrettslig i force majeure, må det legges til grunn at arbeidstaker står fritt til å akseptere midlertidig arbeid for andre. Arbeidstaker kan selvsagt også takke nei, men står da i fare for ikke å oppfylle vilkårene for dagpenger fra NAV. Med utgangspunkt i standpunktet om at kontrakten fortsatt binder en idrettsutøver/fotballspiller også under permittering, står arbeidstaker likevel ikke fritt til å akseptere ny fast stilling, sier Sunniva Nising Sandvold.

– Kan trygt takke nei

I Viking er spillerne lojale til klubben, sier Viljar Vevatne.

– Jeg tror de aller fleste føler at denne situasjonen står langt utenfor hva klubben kunne forutse. For noen er det en kinkig situasjon der arbeidsplassen kanskje står på spill langt frem i tid.

Vevatne tror likevel det er en forståelse for at inntektene venter på seg.

– Klubben drøyde det lenge før de gitt til permitteringer, så det er ikke dårlig stemning sånn sett.

Og selv om Vevatne og de andre Viking-spillerne nå er arbeidssøkende, mener Advokat Ronny-V. van der Meij at spillerne ikke er nødt til å si ja til et tilbud fra en annen klubb.

– Kravet om at permitterte spillere må søke annet arbeid, er ikke like strengt som for arbeidsledige spillere. Men slike spillere må være villig til å ta imot kortvarige relevante jobbtilbud i permitteringsperioden. De har samtidig en lojalitetsplikt til sin arbeidsgiver. Eventuelle tilbud fra konkurrerende klubber kan de derfor trygt takke nei til, sier hos han.

– Er de pliktig til å ta annet arbeid, eksempelvis sesongarbeider som potetplukker?

– Det er ikke en aktuell problemstilling. En permittert fotballspiller behøver ikke ta sesongarbeid som potetplukker, mener Ronny-V. van der Meij.