– Feil å nedbemanne i Politiets utlendningenhet

Politidirektoratet (POD) lyser nå ut 400 stillinger i politiet, og da blir det feil å fortsette nedbemanningen i en annen del av samme etat, mener fagforeningsleder Martin Simonsen.

Siden 1. januar 2017 har antallet faste ansatte i PU blitt redusert med over 150 personer, og etter planen skal antallet ansatte kuttes videre til 555 ansatte.

Det gjenstår fortsatt rundt 30 stillinger som etter planen skal skal kuttes, og en endelig liste med navn på overtallige skal utarbeides etter påske.

Overtalligheten gjelder ikke politiansatte med sivilt ansatte i PU.

Grensekontroll

De ansatte reagerer på at det kuttes i en urolig situasjon, der mange er i karantene på grunn av koronaviruset, og samtidig som POD har fått klarsignal til å lyse ut 400 midlertidige stillinger.

– Mange av de oppgavene man trenger ekstra folk til, som økt grensekontroll, er det flere yrkesgrupper i PU som kan gjøre, sier Martin Simonsen, leder i NTL PU.

Han sier det er enighet mellom fagforeningene lokalt og nasjonalt om at nedbemanningen bør legges på is.

– Det blir feil å gjennomføre en oppsigelsesprosess nå, men mange folk i karantene, og med sykdom, sier han.

Ingen asylsøkere

Grunnen til at ledelsen i PU startet nedbemanningen er den sterke nedgangen i antallet asylsøkere til Norge etter toppåret 2015, da det kom over 30.000 asylsøkere til Norge.

Etter at koronasmitten begynte å spre seg i Europa kommer det ingen asylsøkere til Norge. Men det er likevel nok å gjøre i politiet nå, mener fagforeningslederen.

– I disse tider burde man være flink til å bruke folk ikke bare i ulike avdelinger innad i politiet, men også på tvers av ulike etater, sier Simonsen.

Men Politidirektoratet er ikke lydhøre for dette.

– Midlene som nå blir tildelt fra departementet til å ansette inntil 400 politifolk er ekstrabevilgninger som følge av utbruddet av koronaviruset. Dette er midlertidige stillinger med krav til politiutdanning for å kunne settes inn i aktiv polititjeneste. Politiets utlendingsenhet (PU) har ikke overtallighet blant politiansatte, og alle politiansatte vil følgelig kunne fortsette i nåværende stilling eller få tilbud om ny stilling, sier beredskapsdirektør Tone Vangen i POD til TV 2.

Simonsen mener på sin side at kompetansen de sivilt ansatte i politiet har burde være relevant for andre deler av politiet i den situasjonen som er nå.

– Det er et skrikende behov for flere folk som kan hjelpe til med blant annet grensetekontroll og ID-avklaring, sier han.