NYE TILTAK: Statsminister Erna Solberg, finansminister Jan Tore Sanner, næringsminister Iselin Nybø og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad orienterte om tiltak for å støtte bedrifter og næringsdrivende.
NYE TILTAK: Statsminister Erna Solberg, finansminister Jan Tore Sanner, næringsminister Iselin Nybø og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad orienterte om tiltak for å støtte bedrifter og næringsdrivende. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Foreslår tiltakspakke på fem milliarder kroner – halvparten går til gründere og vekstbedrifter

Regjeringen la frem nye tiltak for å hjelpe bedrifter og næringsdrivende. Regjeringen foreslår nå en ny tiltakspakke på fem milliarder kroner.

Statsminister Erna Solberg (H), finansminister Jan Tore Sanner (H), næringsminister Iselin Nybø (V) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) orienterte fredag om nye tiltak for å støtte bedrifter og næringsdrivende, sikre arbeidsplasser og styrke næringslivet som rammes hardt av koronavirusutbruddet i Norge.

– Regjeringen foreslår en ny tiltakspakke på nærmere fem milliarder kroner, der halvparten av pakken går til styrking av tilskudd til gründere og vekstbedrifter, sier Nybø.

Regjeringen foreslår å styrke tilskuddene til etablering og vekst med 2,5 milliarder kroner, altså halvparten av pakken.

– Dette vil hjelpe små og mellomstore selskaper med utviklingsprosjekter, som raskt kan skape ny aktivitet og hindre unødvendige permitteringer som følge av kortsiktige økonomiske problemer, sier Nybø.

Hjelp til oppstartsselskaper

For å hjelpe gründere og oppstartere foreslås det en tilskuddsordning under Innovasjon Norge på 50 millioner kroner. Regjeringens forslag til tiltakspakke omfatter også 250 millioner kroner til næringsrettet forskning, som skal bidra til at forsknings- og innovasjonsaktiviteten i bedriftene opprettholdes gjennom krisen.

Innovasjon Norges innovasjonslåneordning foreslås økt med 1,6 milliarder kroner, til tre milliarder kroner. Dette skal gå til likviditetslån, med en avdragsfri periode og deretter nedbetaling tilpasset situasjonen. Innovasjonslån skal stimulere til investeringer i innovativ virksomhet og kan bidra til å sikre oppstart og videreføring av omfattende prosjekter.

Det foreslås også 300 millioner kroner for å gi bedrifter som er rammet av krisen betalingslettelse gjennom utsettelse i avdrag- og/eller rentebetalinger for eksisterende eller nye innovasjonslån.

Regjeringen vil tilføre Investinor én milliard kroner for å styrke tilgangen til egenkapital for bedrifter i tidlig fase.

Lånegarantiordningen klar

Finansminister Jan Tore Sanner sier lånegarantiordningen for små og store bedrifter nå kan tas i bruk.

– Bedriftene hjelpes ved at staten garanterer for lån som bankene gir. ESA har godkjent dette. Nå jobber vi for å utvide ordningen til også å gjelde større bedrifter. Målet er at også dette skal komme raskt på plass, sier Sanner.

Børsene har falt mye, og finansministeren sier selskaper helt sikkert vil trenge restrukturering eller eierskifter.

– Med dagens regelverk risikerer aksjonærer å betale en kurs som er kunstig høy i dagens situasjon, ved et kontrollskifte i børsnoterte selskaper. Vi får nå på plass en hjemmel som åpner for at børsnoterte selskaper kan hente inn kapital basert på en riktigere tilbudspris ved et kontrollskifte, sier Sanner.

Arbeidsledige og permitterte som er i ferd med å gå ut maksperioden på dagpenger, får nå utvidet dagpengeperioden sin ut juni måned. Det vedtok regjeringen i statsråd fredag.

– Vi har en helt ekstraordinær situasjon på arbeidsmarkedet. De som allerede er i ferd med å gå ut maksperioden på dagpenger møter nå høy ledighet og tøff konkurranse om jobbene. Derfor utvider vi dagpengeperioden midlertidig for både arbeidsledige og permitterte slik at de sikres inntekt ut juni, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

I dag kan man maksimalt få dagpenger i 104 uker, dersom man har tjent over 2G. Ifølge Nav vil i underkant av 4.500 personer gå ut sin maksimale dagpengeperiode før 30. juni.

Kompensasjonsordning

Fredag morgen ble det klart at staten skal sikre kompensasjon til bedrifter som har tapte inntekter på grunn av koronakrisen. Dette skal skje gjennom å dekke en del av de faste utgiftene for bedriftene, med en sum som anslås å være på 10–20 milliarder kroner i måneden.

Lov om Statens obligasjonsfond og mandatet for forvaltningen av fondet gjelder fra fredag. Folketrygdfondet kan starte investeringene umiddelbart.

Obligasjonsfondet etableres med en ramme på 50 milliarder kroner. Fondet skal bidra til økt likviditet og kapital til obligasjonsmarkedet gjennom kjøp på markedsmessige vilkår av rentebærende instrumenter utstedt av norske selskap.

– Mandatet som vi i dag gir til Folketrygdfondet er utformet med sikte på at tiltaket skal kunne treffe alle bransjer, og særlig ikke-finansielle selskap. Det åpnes for at en betydelig andel kan investeres i selskaper med høy kredittrisiko (high yield), og at fondet også kan ta en høy andel i enkeltlån, sier Sanner.