ØVELSE: Kystjegere i formasjon etter landsetting under øvelsen Cold Response.
ØVELSE: Kystjegere i formasjon etter landsetting under øvelsen Cold Response. Foto: Emil Wenaas Larsen/Forsvaret

Utsetter ny forsvarsplan

Forsvarsministeren hadde planlagt å legge frem planen før påske.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) hadde satset på å legge frem Forsvarets langtidsplan før påske, men koronasituasjonen gjør at dette utsettes, opplyser Forsvarsdepartementet fredag til TV 2.

– Den nye langtidsplanen vil bli lagt frem etter påske. Etter samtaler med partiene på Stortinget vil regjeringen ikke oversende ordinære saker til behandling før påske. Dette skyldes den ekstraordinære situasjonen som følge av korona-utbruddet, sier seniorrådgiver Lars Gjemble i Forsvarsdepartementet til TV 2.

Når planen legges frem, skal Stortinget etter planen behandle og vedta langtidsplanen før stortingsrepresentantene tar sommerferie.

– Vi kommer til å utarbeide en langtidsplan som baserer seg på de innspillene vi har fått fra forsvarssjefen, men også fra andre, sa Bakke-Jensen til Forsvarets forum i mars.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen la frem sitt fagmilitære råd i oktober i fjor.

Det fagmilitære rådet er forsvarssjefens oppfordring til Stortinget om hvilke prioriteringer som bør gjøres. Bruun-Hanssens klare alternativ er det såkalte alternativ A, som vil møte en stadig alvorligere sikkerhetssituasjon og NATOs mål.

A-alternativet innebærer blant annet 5 nye manøverbataljoner og 8 nye kampstøttebataljoner, 4 nye fregatter, 10 nye maritime helikoptre, 16 nye taktiske helikoptre og en betydelig personellstyrking med 17.300 menn og kvinner (ansatte, mannskaper og HV-soldater).

Dette alternativet vil øke situasjonsforståelse, reaksjonsevne, utholdenhet og beskyttelse for hele forsvaret, ifølge forsvarssjefen.