1,6 millioner nordmenn er i risikogruppen

Fungerende helsedirektør Espen Nakstad sier så mye som 1,6 millioner nordmenn er i fare for å bli alvorlig syk av koronaviruset.

Så mye som hver tredje nordmann kan utvikle en alvorlig sykdom om de blir smittet av koronaviruset, sier fungerende helsedirektør Espen Nakstad på en pressekonferanse torsdag klokken 16.

I den norske strategien for å begrense smitten er vi nå i en fase der vi forsøker slå ned på smittespredningen. Nakstad sier at det likevel kan komme en periode med stor sykdomsspredning i Norge.

– Vi er særlig opptatt av sårbare grupper, og så er det faktisk en tredjedel av oss som tilhører denne gruppen. Totalt så er det snakk om 1,6 millioner mennesker, sier Nakstad.

– Hold deg hjemme

De som befinner seg i den såkalte risikogruppen er i stor grad eldre og mennesker med kroniske sykdommer.

FHI har tidligere opplyst at det gjelder følgende grupper:

  • Eldre personer over 65 år.

  • Voksne med underliggende kronisk sykdom som hjerte- og karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk.

  • Personer som er overvektige og røyker.

Den fungerende helsedirektøren sier det er avgjørende at pårørende, venner og arbeidsgivere gjør sitt for at de i risikogruppen ikke utsettes unødig for situasjoner der smitte kan forekomme.

– Jeg vil gjerne understreke en ting: hold deg hjemme hvis du er syk, sa Nakstad.

Per nå er 3156 nordmenn smittet. 266 personer er innlagt på sykehus, og 14 personer har dødd med virussmitten.

Ikke en langvarig nedstenging

Avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet Line Vold sier at selv om situasjonen er svært alvorlig, og nordmenn må finne seg i svært strenge tiltak den nærmeste tiden, er det ikke slik at disse tiltakene vil pågå over veldig lang tid.

Folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg sa onsdag at tiltakene kan var så lenge som 18 måneder, frem til man har fått på plass en vaksine. Vold sier nå at myndighetene ser på hvordan de gradvis kan få landet tilbake til noe som ligner på normalen.

– Vi samarbeider nå med å finne ut hvordan vi kan gjenåpne Norge, men samtidig holde smitten nede, sa Vold.