Øverst fra venstre: Utvalgsleder Steinar Holden (UiO), Thomas von Brasch (SSB)
Kjersti Næss Torstensen (Norges Bank), Vegard Hirsch (Finansdepartementet. Nederst fra venstre: Jon Magnussen (NTNU)
Erik Magnus Sæther (Oslo Economics), Lars Fjell Hansson (Finansdepartementet) og Tone Evje (Nærings- og fiskeridepartementet). Kjartan Sælensminde fra Helsedirektoratet er også med, men ikke avbildet.
Øverst fra venstre: Utvalgsleder Steinar Holden (UiO), Thomas von Brasch (SSB) Kjersti Næss Torstensen (Norges Bank), Vegard Hirsch (Finansdepartementet. Nederst fra venstre: Jon Magnussen (NTNU) Erik Magnus Sæther (Oslo Economics), Lars Fjell Hansson (Finansdepartementet) og Tone Evje (Nærings- og fiskeridepartementet). Kjartan Sælensminde fra Helsedirektoratet er også med, men ikke avbildet. Foto: NTB scanpix/Privat/NTNU/UiO/Norges Bank

Disse skal vurdere om korona-tiltakene er verdt kostnaden

Er smitteverntiltakene som er innført samfunnsøkonomisk fornuftig? Det skal disse ni svare på.

12. mars endret Norge seg, da de mest inngripende restriksjonene man har sett i fredstid ble satt inn i det norske samfunnet.

Frem til nå anslår man at krisetiltakene som regjeringen har bevilget har kostet 280 milliarder kroner.

Nå har regjeringen etablert et ekspertutvalg som skal gjøre samfunnsøkonomiske analyser av smitteverntiltakene som er innført i det norske samfunnet.

Sagt med andre ord: Finne ut om de tiltakene vi nå har innført, er verdt dét.

Effektive tiltak

Utvalget skal ledes av økonomiprofessor ved Universitetet i Oslo, Svein Holden.

Under kan du lese mer om hvem han får med seg i dette arbeidet.

Det disse ni personene kommer fram til, skal overleveres til regjeringen den 6. april. To dager skal regjeringen presentere hva som vil skje med Norge etter påske.

– Utvalget består av eksperter på kost-nytte-beregning. Deres rapport vil være en del av regjeringens beslutningsgrunnlag, sier Bjørnar Angell, seniorrådgiver i finansdepartementet til TV 2.

– Vi må ha effektive tiltak for å håndtere pandemien, men med minst mulig negative økonomiske virkninger for samfunnet, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

De restriksjonene som nå er innført i det norske samfunnet, varer frem til 13. april. Hva som skjer etter det, vil blant annet avhenge av hva disse ni kommer frem til:

– Aldri vært med på så hurtig utvalgsarbeid

– Det er et krevende arbeid vi skal i gang med, fordi det er mange forhold som kommer inn i vurderingene våre. Dette har betydning for mesteparten av økonomien i Norge, men den blir også påvirket av andre land, sier Steinar Holden, økonomiprofessor ved Universitetet i Oslo.

Han skal lede arbeidet til utvalget som må arbeide på rekordtid.

– Man pleier på å si at et utvalgsarbeid som tar seks måneder er hurtigarbeid. Jeg har aldri vært med på et utvalgsarbeid som må skje så raskt som nå, sier han.

– Vil dere klare å levere forsvarlige anbefalinger på så kort tid?

– Vi må ha en ambisjon om å gi en så forsvarlig anbefaling som mulig i lys av den informasjonen vi har tilgjengelig. Samtidig er det slik at alle beslutninger som har blitt tatt om dette har vært basert på mangelfull informasjon. Det vil også i noen grad være usikkerhet omkring de beslutninger som vi tar fremover, sier økonomiprofessoren.

– Er det da noen hensikt å utføre det arbeidet du skal lede?

– Ja, absolutt. Vi må forsøke å ta beslutninger basert på et best mulig beslutningsgrunnlag. Det skal vi forsøke å bidra til, sier han.

Thomas von Brasch, forsker i Statistisk sentralbyrå

Thomas von Brasch
Thomas von Brasch

Tok deler av sin utdannelse ved Universitetet i Oslo og University of Warwick i England. Jobbet ett år i Norges bank før han ble en del av Statistisk sentralbyrå i 2008. Har også avtjent førstegangstjeneste ved forsvarsdepartementet.

Kjersti Næss Torstensen, seniorrådgiver i Norges Bank

Kjersti Næss Torstensen
Kjersti Næss Torstensen

Næss har arbeidet i Norges bank siden 2006, og oppgir i CV-en sin at "offentlig finans og arbeidsøkonomi" som to av flere forskningsområder hun er opptatt.

Hun tok doktorgraden sin ved European University Institute og holder til daglig til i Oslo.

Jon Magnussen, forsker ved NTNU

Jon Magnussen
Jon Magnussen

I 1985 tok Magnussen Cand polit ved Universitetet i Bergen. Han har forsket på Helsetjenestens organisering og finansiering, komparative analyser av helsepolitikk og produktivitet og effektivitet i helsesektoren.

Magnussen fungerer også som Prodekan for utdanning ved NTNU.

Erik Magnus Sæther, partner i Oslo Economics

Erik Magnus Sæther
Erik Magnus Sæther

Har studert økonomi både ved Universitetet i Oslo og ved University of Berkeley i California. Foruten Oslo Economics, der han nå fungerer som partner, har Sæther også jobbet som konsulent i PwC og ved Frisch-senteret.

Tone Evje, underdirektør i Nærings- og handelsdepartementet

Tone Evje
Tone Evje

Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen, tok deretter en MBA i strategisk ledelse samme sted. Har hatt oppgaver i EU-kommisjonen. Begynte å jobbe i næringsdepartementet i 2002.

Vegard Hirsch

Vegard Hirsch
Vegard Hirsch

Fagsjef i Finansdepartementet der han har jobbet siden 2008. Siden den gang har han vært tre år i NORAD. Jobber med samfunnsøkonomisk analyse.

Lars Fjell Hansson (Finansdepartementet)

Lars Fjell Hansson
Lars Fjell Hansson

Skrev sin doktoravhandling om etiske problemer forbundet med forebyggende helsearbeid. Har bidratt i flere utredningsarbeid tidligere, blant annet NOU 2014:17, om pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs. Opprinnelig fra Mandal.

Kjartan Sælensminde, seniorrådgiver i Helsedirektoratet

Kjartan Sælensmninde
Kjartan Sælensmninde

Har lenge arbeidet med helseøkonomiske og samfunnsøkonomiske analyser. Har ifølge researchgate.net publisert artikler om blant annet kost-nytte-analyser knyttet til gåing og sykkel-trafikk.