Rigger seg til krise på sykehuset:

– Må forberede oss på italienske tilstander

ADVARER: Seksjonsoverlege Jørn E. Rasmussen har blant annet nå forberedt respiratorer slik at de kan brukes på to pasienter samtidig: Foto: Privat og Vestre Viken HF
På norske sykehus forbereder de seg nå på korona-krise. I Drammen står psykologer klare for å hjelpe de ansatte, og seksjonsoverlege Jørn Einar Rasmussen mener ferske tall fra Folkehelseinstituttet viser at situasjonen kan bli mer alvorlig enn fryktet.

Torsdag sa fungerende helsedirektør Espen Nakstad at så mange som 1,6 millioner nordmenn er i fare for å bli alvorlig syk av koronaviruset.

Jørn Einar Rasmussen er seksjonsoverlege på Akuttmottaket ved Drammen sykehus, og var Norges første spesialist i akutt- og mottaksmedisin.

Han mener norske sykehus må forberede seg på tilstander vi ser i Italia.

– Det er vanskelig å spå hvordan vi får det om 1-3 uker, men det er utilgivelig å ikke forberede seg på tilstander vi ser i Europa for øvrig. Vi må være forberedt på italienske tilstander, sier Rasmussen til TV 2.

– Vi som jobber i front har en fordømt plikt til å være forberedt på scenarier som overskrider våre normale ressurser, og plikt til å ta vare på pasienter og ansatte, sier seksjonsoverlegen.

Forbereder seg på krise

Rasmussen forteller at han og avdelingssjef Lukas Månsson i januar begynte å lese observasjonsrapporter fra sykehus i Asia.

– Vi tenkte at dette også kunne ramme oss i Europa og for cirka tre uker siden intensiverte vi innsatsen betydelig. Da vi så at dette også nådde Europa, fryktet vi på sikt kunne komme i en tilsvarende situasjon i Norge og startet forberedelsene for utbedring av våre eksisterende lokaler på sykehuset.

Fra å ha ett akuttmottak, har Drammen sykehus nå tre helt separate akuttmottak.

– Vi har et akuttmottak som er for ikke-smittede, et akuttmottak for de som har påvist covid-19 og et akuttmottak for de som vi ikke har avklart, sier han.

Han forteller at sykehuset har startet trening av personell til å gjøre oppgaver de vanligvis ikke er vant til.

TRENER SYKEHUS-ANSATTE: På Drammen sykehus trener de nå sykepleiere fra andre avdelinger til intensivbehandling. Foto: Privat
TRENER SYKEHUS-ANSATTE: På Drammen sykehus trener de nå sykepleiere fra andre avdelinger til intensivbehandling. Foto: Privat

– Vi trener for eksempel vanlige sykepleiere til å drive intensivbehandling, men også nyansatte sommervikarer som vi må trene i situasjoner vi forventer kan oppstå.

– Vi er nødt til å ikke bare tenke plan a og b, men også c, d og e. Vi må ta imot pasienter på en god måte, også når vi får lavere ressurser. Vi er forpliktet til å behandle våre pasienter på best mulig måte med de ressursene vi har, også om vi skulle oppleve lavere ressurstilgang enn ønskelig, sier Rasmussen.

Seksjonsoverlegen sier han nå har begynt å forberede seg på en krisesituasjon, hvor en respirator parallellkobles slik at den kan gi to pasienter respiratorbehandling samtidig.

– Det er ikke noe vi ønsker, men det er også vår plikt å være forberedt på det vi frykter.

KRISE: Rasmussen og kollega Robert Fredriksen har koblet opp denne respiratoren, slik at den kan behandle to pasienter samtidig.
KRISE: Rasmussen og kollega Robert Fredriksen har koblet opp denne respiratoren, slik at den kan behandle to pasienter samtidig.

– Kanskje mer alvorlig enn fryktet

I Folkehelseinstituttet sin rapport, som ble publisert tirsdag, vises det tre ulike scenarier for hvordan korona-viruset kan komme til å spre seg i Norge.

Modellen er utformet med tre ulike smittetall, som FHI kaller reproduksjonstall. Et smittetall vil si hvor mange personer en korona-smittet person sprer viruset videre til.

Smittetallene som FHI legger til grunn i sine beregninger er 2,4, 1,3 eller 0,9.

Med et smittetall på 2,4, som FHI legger til grunn at skjedde før det ble innført tiltak, skulle man den 28. mars hatt 60 (45-80) personer på intensivbehandlingen.

Tallet er nå høyere, ifølge tallene fra FHI torsdag. Der kommer det frem at det er totalt 93 personer med bekreftet smitte som har vært innlagt i intensivenhet. Av disse er 68 inneliggende.

– Jeg synes det er vanskelig å spekulere i statistikk og tall, men når vi nå 2-3 dager før tiden når estimerte tall for intensivpasienter, så viser kanskje dette at det er mer alvorlig enn fryktet og at kanskje ikke har det kontrollen vi ønsker vi hadde. Jeg vil stresse alle til å forstå at vi har en plikt til å forberede tilstander vi ser i utlandet, sier Rasmussen.

Gjort klar psykologer

Rasmussen sier folk flest må forstå at det nå er alvor.

ULIKE SLUSER: Vestre Viken Drammen sykehus har flere pasienter under korona behandling. Alle som skal inn på sykehuset må sjekkes.
ULIKE SLUSER: Vestre Viken Drammen sykehus har flere pasienter under korona behandling. Alle som skal inn på sykehuset må sjekkes. Foto: Terje Bendiksby

– Dette gjelder folk flest – det betyr at vi må holde to meter avstand, vaske hendene, ha god hostehygiene og unngå forsamlinger. Nå er det viktig at vi tar de forholdsreglene vi får fra myndighetene. Det er ikke farlig å være litt mer forsiktig enn vi får beskjed om, sier han.

Han legger til at innsatsen som nå legges ned i samfunnet er fantastisk.

– Det er ikke bare leger og sykepleiere som skal profileres. Det er helt essensielt at vi får hjelp av alle i sykehuset og samfunnet. Vi hadde ikke klart oss uten de som lager mat, vasker, ingeniører og snekkere som gjør om rommene våre klare i rekordtempo. Vi har også koblet på et team med psykiatere og psykologer. Vi kan komme i situasjoner vi ikke er forberedt på, og ta tøffere avgjørelser enn vi er vant til. Derfor er det viktig at de ansatte har god støtte. Det er helt essensielt at vi får dette til sammen, sier Rasmussen.

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook