Finanstilsynet foreslo i et brev 24. mars et forbud mot at banker og forsikringsselskaper betaler utbytte i år, og at dette istedet holdes tilbake i selskapene.

I brevet innrømmet tilsynet ifølge Dagens Næringsliv at dette er «inngripende, men nødvendig i lys av den omfattende krisen landet er i».

TV 2 har nå fått tilgang til svarbrevet, der departementet gir beskjed om at det ikke blir innført noe forbud nå, men departementet advarer samtidig om at det kan komme et pålegg om begrensinger senere.

– Dersom det skulle bli nødvendig ut fra hensynet til å fremme finansiell stabilitet, vil departementet vurdere behovet for å fastsette en forskrift om begrensning i norske finansforetaks adgang til å dele ut overskuddsmidler, heter det i et nytt svarbrev fra Finansdepartementet til Finanstilsynet.

DNB sendte mandag ut en melding om at det ikke er aktuelt å revurdere det planlaget utbyttet på 14 milliarder kroner før generalforsamlingen i slutten av april, da banken vil analysere situasjonen på nytt.

Advarer mot tap

Departementet slutter i svarbrevet seg til Finanstilsynets vurdering av den økonomiske situasjonen, og skriver at det der stor usikkerhet i ukene framover om utviklingen i norsk økonomi og i finansmarkedene i den ekstraordinære situasjonen vi er inne.

– Bankene kan bli påført betydelige tap, lavere rente og fall i verdien av eiendeler kan gjøre det mer krevende for livsforsikringsforetakene å møte framtidige forpliktelser, og skadeforsikringsforetakene kan bli påvirket som følge av økte erstatningsutbetalinger, heter det i brevet datert 25. februar.

Departementet peker på at uviklingen i norsk økonomi er avhengig av at finansforetakene er solide og kan tilby lån og andre finansielle tjenester til bedrifter og husholdninger.

God soliditet og forsvarlige utbyttebeslutninger er en fordel også for finansforetakene, skriver departementet

– Departementet forventer derfor at finansforetakene venter med utdeling av utbytte mv. til den store usikkerheten om den økonomiske utviklingen er redusert.

Finansdepartementet viser videre til at finanstilsynsmyndigheten i Sverige kunngjorde 24. mars at den ville sende brev til alle svenske banker med oppfordring om ikke å dele ut overskuddsmidler.