Lasten var ikke forsvarlig sikret, i tillegg var vogntoget som du kan se svært skjevlastet. Dermed ble det bråstopp for den utenlandske sjåføren. Foto: Statens vegvesen.
Lasten var ikke forsvarlig sikret, i tillegg var vogntoget som du kan se svært skjevlastet. Dermed ble det bråstopp for den utenlandske sjåføren. Foto: Statens vegvesen.

Du skjønner kanskje hvorfor vogntoget ikke fikk kjøre videre...

Her ble det både kjøreforbud og anmeldelse.

Sikring av lasten er noe av det kontrollørene til Statens vegvesen ofte ser nøyere på, når de stopper tyngre kjøretøy.

Dette skjer både på kontrollstasjonene rundt om i landet, og ute på veiene.

Dessverre viser det seg at noen tar altfor lett på dette. Dårlig sikret last kan både påvirke kjøreegenskapene sterkt og være trafikkfarlig.

Nå har Statens utekontroll Øst hatt kontroller ved Bergerønningen i Alvdal og på Kongsvinger. Her ble blant annet to utenlandske vogntog sjekket nærmere.

Kjøreforbud og anmeldelse

– Å sikre lasten er meget viktig, slik at denne ikke forskyver seg og gjør at vogntoget blir ustabilt og/eller at lasten faller. Dette kan medføre store konsekvenser i trafikken, sier Geir Thomas Finstad som er kontorsjef i Statens vegvesen.

På Bergerønningen vinket man inn et vogntog lastet med 29 tonn steinblokker som var for dårlig sikret . Her var det brukt 11 strammebånd, hvorav hele ti hadde skader. Sjåføren ble nektet å kjøre videre.

Ble anmeldt etter denne plankekjøringen

Her fikk ikke sjåføren kjøre videre før lasten var forsvarlig sikret. Foto: Statens vegvesen.
Her fikk ikke sjåføren kjøre videre før lasten var forsvarlig sikret. Foto: Statens vegvesen.

Svært skjevlastet

– Her ble det både kjøreforbud og anmeldelse. Sjåføren måtte sikre lasten mye bedre og på en annen måte. Han hadde nødvendig lastsikringsmateriell med seg. Sjåføren godtok også forelegget fra politiet, opplyser Finstand, til Broom.

På Kongsvinger stoppet kontrollørene et utenlandsk vogntog lastet med metallprofiler.

Også her ble det kjøreforbud og anmeldelse på grunn av dårlig lastsikring, vogntoget var svært skjevlastet.

Sjåføren fikk ikke kjøre videre før dette var bragt i orden.

Eva møtte bil med usikret last – det ble kjempedyrt

Her er det snart klart for rettssak, anmeldt for svært mange regelbrudd:

Video: Polske Patryk forteller om en brutal arbeidshverdag