FULLMAKT: Justisdepartementet har gitt Politidirektoratet (POD) fullmakt til midlertidig å ansette inntil 400 politifolk for å styrke bemanningen.
Oslo 20200325. 
Justis- og beredskapsminister Monica Mæland orienterer pressen om håndteringen av koronasituasjonen.
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Får ansette inntil 400 politifolk

Politidirektoratet får ansette inntil 400 politifolk som følge av utbruddet av koronaviruset

– I en svært vanskelig tid må politiet ha mannskapene de trenger for å sikre trygghet, lov og orden i Norge. Derfor styrker vi beredskapen i Norge med inntil 400 politifolk, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Departementet ga fullmakt til ansettelsene torsdag. De inntil 400 skal settes inn i aktiv polititjeneste.

Personene som skal ansettes, har fullført politiutdannelse, men arbeider ikke i politiet i dag, opplyser Justis- og beredskapskapsdepartementet.

Først seks måneder

Ansettelsene har en varighet på seks måneder, med mulighet for forlengelse på inntil ett år.

– Dette skjer i flere faser, og i første fase vil særlig distrikter som har blitt pålagt grenseoppgaver prioriteres, det vil si Øst, Innlandet, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark politidistrikt, sier Mæland.

I første omgang vil Politidirektoratet (POD) raskt ansette inntil 150 personer på bakgrunn av tidligere rekrutteringsprosesser i politidistriktene. Stillingene vil i hovedsak bli fordelt til distrikter som nylig har blitt pålagt oppgaver innen indre Schengen grensekontroll.

Mange motiverte og kvalifiserte

I neste fase legger POD opp til en utlysning av inntil 250 stillinger. Stillingene vil bli fordelt til politidistriktene med utgangspunkt i et sett kriterier – blant dem distriktenes innbyggertall og fravær hos egne mannskaper.

­ – Det er mange motiverte og kvalifiserte personer som har søkt jobb i politiet, men som enda ikke har fått jobb. De kan politiet nå rekruttere. Denne løsningen vil tilføre politiet ressurser på en rask og fleksibel måte, sier Monica Mæland.