RYKKEKLAR: Paramedic Anders Grønning på ambulansestasjonen i Trondeheim merker at det er færre oppdrag under kornonakrisa, også fordi folk nøler med å ringe etter hjelp.
RYKKEKLAR: Paramedic Anders Grønning på ambulansestasjonen i Trondeheim merker at det er færre oppdrag under kornonakrisa, også fordi folk nøler med å ringe etter hjelp. Foto: Heidi Venæs/TV 2.

Ber folk kutte ut ambulansefrykt

TRONDHEIM/ÅLESUND (TV 2) Alvorlig sjuke pasienter drøyer med å ringe AMK i frykt for å være en belastning for sjukehusene.

– Det er jo en misforstått samfunnsansvar at vi skal ikke bry sjukehuset. Vi tar i mot alle som trenger oss, er den krystallklare beskjeden fra direktør Grethe Aasved ved St. Olavs hospital i Trondheim.

Hun har fått flere alarmerende meldinger fra ambulansetjensten og AMK om at pasienter vegrer seg for å ta kontakt.

– Vi har sett pasienter med brystsmerter, lammelser og begynnende slag som drøyer lenge med å oppsøke oss. Det er veldig trist. Vi ber dere innstendig om å ta kontakt med den type symptomer akkurat som før, sier Aasved til TV 2.

God kapasitet

St. Olavs hospital har 1 000 sengeplasser og per i dag et belegg på 63 prosent. Ni av disse er koronapasienter.

– Det gir et bilde på et sjukehus som er der for de som trenger det. Vi har god kapasitet til å ta i mot enhver akuttpasient og det er utrolig viktig for oss at folk har fått det med seg. Hvis folk har et inntrykk og bilde av fulle sjukehus med kornoapasienter så stemmer ikke det, sier sjukehusdirektøren.

Hun sier det kan få fatale følger ikke å ringe 113 i tide.

SJUKEHUSSJEF: Grethe Aasved. Foto.< St. Olavs hospital.
SJUKEHUSSJEF: Grethe Aasved. Foto.< St. Olavs hospital.

– Konsekvensen kan være at et hjerteinfarkt blir større og at skaden på hjerte blir større og en kan få slag med større lammelser enn hva ellers ville fått. Alt dette ønsker jeg å unngå ved å si klart i fra til befolkningen: Vi har meget god akuttberedskap og kapasitet, også for alle andre pasienter enn koronapasienter, understreker Grethe Aasved.

Ambulansene i Midt-Norge har merket en dramatisk nedgang i antall akuttoppdrag. Reduksjonen er på 30 prosent.

– Det vi ser er en påfallende nedgang i utrykning med ambulanse og tilstrømning av folk til akuttmottaket. Nå kan det være naturlig forklaring på noe av det. Folk er mye inne og holder seg i ro. De gir skader mindre, men vi ser altså trender som kan forklares ut over den situasjonen, sier Aasved.

Smittefare

Paramedic Anders Grønning i Trondheim er også bekymret over at folk vegrer seg for å ringe etter hjelp.

– Vi er absolutt i stand til å ta vare på alle som ringer 113. Det er kjempeviktig at de ringer 113 hvis det er behov for akutt medisinsk bistand, sier Grønning til TV 2.

Han bekrefter langt lavere aktivitet enn på normale dager, men også en hverdag nå som krever ekstra av han og ambulansekollegene.

– Hvert enkelt oppdrag tar mye mer tid. Vi må desinfisere bilene og kjører lav terskel på smittevern, forteller Grønning.