NY KRISEPAKKE: Statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Jan Tore Sanner (H) orienterte onsdag de parlamentariske lederne på Stortinget om arbeidet med den neste krisepakken som kommer fredag.
NY KRISEPAKKE: Statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Jan Tore Sanner (H) orienterte onsdag de parlamentariske lederne på Stortinget om arbeidet med den neste krisepakken som kommer fredag. Foto: Gorm Røset/TV 2

NY KRISEPAKKE FREDAG:

Regjeringen varsler kontantstøtte til bedriftene

Regjeringen vil hjelpe bedrifter som må stenge virksomheten på grunn av koronasituasjonen, men er også i gang med tiltak for å hjelpe oppstatsbedrifter og gründere etter krisen.

– Vi må sørge for at tiltakene er målrettet, at de kan virke raskt og kan reverseres når de er ferdig. Så skal vi ta vare på den langsiktige vekstevnen i norsk økonomi, for å sørge for at bedrifter kan videreutvikle seg, sier statsminister Erna Solberg (H) til TV 2.

Bak lukkede dører

Bak lukkede dører orienterte statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Jan Tore Sanner (H) onsdag de parlamentariske lederne på Stortinget om hva de planlegger i den neste krisepakken som kommer fredag.

– Det vi jobber med nå er tiltak knyttet til vekstbedrifter, gründerbedrifter og oppstartsbedrifter. Det er mange av dem som skal bidra til verdiskaping og arbeidsplasser når denne krisen er over. En del av dem er ikke omfattet av tiltakene som allerede er på plass, sier Sanner.

Fra før har Stortinget kraftig forbedret regjeringens forslag hvor lenge arbeidstakere skal få full lønn mens de er permittert til 20 dager. Dessuten har regjeringen garantert for 100 milliarder kroner til låneordninger som skal gi bedrifter som sliter tilgang på penger.

Kompensasjon for stengte dører

Regjeringen jobber med en slags kontantstøtte for bedrifter som har måttet stenge som følge av konkrete pålegg eller forbud fra myndighetene, bekrefter finansministeren.

– Vi jobber helt konkret med en form for kompensasjonsordning for de virksomhetene som har måttet stenge dørene, men også bredere enn det.

Regjeringen er opptatt av den nye tiltakspakken med en kontantstøtteordning skal være både treffsikker, målrettet og effektiv.

– Den ordningen vi får på plass må være gjennomførbar. Det er viktig at det er noe som faktisk virker og gjør at bedriftene som faktisk sliter får hjelp. Vi jobber tett sammen med næringsorganisasjonene og målet er at dette skal være på plass fredag, sier Sanner.

I Danmark har regjeringen allerede varslet en kontantstøtte til bedriftene, uten at det så langt er utbetalt penger.

– Det er mange som har vist til den danske ordningen. Den innebærer ikke full dekning, men at man kompenserer for en del av de faste kostnadene som løper selv om man må stenge dørene, eller får sterkt fall i inntjeningen. Vi jobber med rammene for dette, men det må være gjennomførbart. Det er mange som er urolige for bedriften sin, for virksomhetene og arbeidsplassene sine, sier finansministeren.

Fremtiden etter krisen

Regjeringen er også i gang med å se på tiltak som kan hjelpe bedriftene etter at krisen er over. Dette gjelder i første rekke oppstarts- og grunderbedrifter.

– Det er viktig at vi har et sterkt næringsliv når vi kommer ut av krisen, i første omgang er det viktig å gi trygghet til arbeidstagere og at vi sikrer likviditeten til bedrifter. Nå må vi tenke lenger frem. Da handler det om at vi også må trygge det næringslivet som normalt sett kunne ha drevet godt. Vi må alle være med å ta en del av denne regningen. Næringslivet betaler allerede en stor del av kostnaden, de som har investert penger i arbeidsplasser. Vi er heldige i Norge. Vi har solid statsøkonomi og robuste banker, vi kan bidra for å komme gjennom den akutte krisen men også ha næringsliv med trygge jobber etter krisen.

Næringsorganisasjonene har også etterlyst kompensasjon til bedrifter som indirekte taper inntekter på grunn av myndighetenes korona-tiltak, eksempelvis reiseliv og varehandel.

– Finnes det noen øvre grense for hva staten kan bidra med?

– Det gjør det selvsagt, men nå er vi fortsatt i den situasjonen at smitteverntiltak skal bidra til at det ikke er så mye aktivitet. De tiltakene vi iverksetter nå skal ikke bidra til mer aktivitet. Her må tiltak fra helsemyndighetene, næring og finans virke sammen. Og støtten må kunne skrus av når situasjonen tilsier det.

Så kommer vi over i en fase hvor vi skal tenke hvordan sikre trygge jobber og verdiskapning når vi kommer ut av krisen. Da kan det være aktuelt å stimulere til mer aktivitet. Vi har lagt en plan for dette og vi følger den, sier Sanner.

Etter det TV 2 har grunn til å tro vil regjeringen på fredag legge frem prinsippene for hvile typer ordninger de tenker seg, men neppe være i mål med konkrete støtteordninger, beløp eller hvilke bedrifter som skal omfattes. Proposisjonen vil etter alt å dømme bli behandlet i Stortinget tirsdag i neste uke.