Hemsedals ordfører: – Vi er på kanten av stupet

Fire av landets kommuner hadde onsdag videomøte med statsministeren og helseministeren for å fortelle hvordan de takler koronasituasjonen.

Først ut var Hemsedal. Ordfører Pål Rørby (Sp) trekker fram at kommunens reiseliv er hardt rammet og at arbeidsledigheten i kommunen nå er hele 28 prosent.

– Vi er på kanten av stupet, sier han.

– Surrealistisk situasjon

12. mars innførte regjeringen strenge og inngripende tiltak for å hindre spredning av koronaviruset.

Fra og med 13. mars har skianlegg i flere kommuner, blant annet i Hemsedal, vært stengt.

– Det var en helt surrealistisk situasjon for oss, men vi så tidlig at utagerende festing på et av Nord-Europas heftigste afterski-steder ville kunne blitt en katastrofe i forhold til smittespredning, sier han.

Tirsdag opplyste regjeringen at de har besluttet å videreføre tiltakene som ble innført 12. mars.

– Trenger tilskudd

Ordføreren mener det trengs hjelp raskt – og da ikke bare i form av lån, som han mener vil bli å utsette problemene.

– For alt fra små og mellomstore bedrifter, til det store skisenteret, trenger vi tilskudd for å overleve, sier han.

Han etterlyser også mer handlekraftig lokal tilstedeværelse fra politi.

Jobber med tiltak

Også Sunnfjord, Tromsø og Bærum deltar i videomøtet med statsminister Erna Solberg (H) og helse- og omsorgsminister Bent Høie (H). Flere av kommunene uttrykte at de var svært opptatt av næringslivet og at de nå ikke bare trenger lån, men penger.

– Vi har hele tiden sagt at vi begynte med noen tiltak og så jobber vi videre med andre, og det kommer jo ny preposisjon på fredag, sier hun, og fortsetter.

– Ett av de tiltakene vi ser på er direkte støtte til en del av de bedriftene som har måttet stenge ned.

Samtidig understreker statsministeren at man må finne ordninger med løsninger som lar seg praktisere.

– Og så er det viktig å sørge for at de som kan jobbe faktisk jobber. De næringene som ikke er stengt ned, som kan fungere i forhold til smittevernreglene, må faktisk jobbe slik at vi ikke får enda flere bedrifter som har krise og flere arbeidsledige, sier hun, og fortsetter:

– Vi skal altså ut av dette, også med et næringsliv som kan jobbe fremover.

Fornøyd med initiativet

Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen mener det var et godt initiativ fra statsministerens og helseministerens side, å snakke med kommunene om deres behov og erfaringer.

– De har gjort mye som har vært bra for Tromsø, sier han.

– Blant annet det å stenge grensa gjør at det ikke var nødvendig for oss å gjøre noe med innfartsveiene til Tromsø. Det var viktig, legger han til.

Han understreker viktigheten av at kommunen fikk lov til å stenge cruisehavner og Hurtigruta, samt internasjonale flyginger til og fra Tromsø.

– Og så tok vi jo de nasjonale flygingene, som det har vært en del diskusjon om, som vi mener var helt nødvendig, sier han, og viser til den såkalte «søring-karantenen», som har fått mye oppmerksomhet de siste dagene.

– Vi har et universitetssykehus i Tromsø, som har begrenset kapasitet. Det er ikke bare et sykehus for Tromsø, det er et sykehus også for Troms og Finnmark, sier han og understreker at man dermed må sette inn tiltak som sørger for at kapasiteten opprettholdes ved sykehuset.

– Direktøren på UNN er enig med oss, universitetsmiljøet er enig med oss og folk og også næringslivet har forståelse for at dette er tiltak som skal gjøres over en kort tid, sier han.