Statens vegvesen har fokus på at reglene overholdes i transportbransjen. Kontrollen med selskapet i Follo avdekket blant annet at fire sjåfører hadde kjørt med en annen sjåførs sjåførkort og at tre hadde kjørt helt uten sjåførkort. Illustrasjonsfoto: Scanpix.
Statens vegvesen har fokus på at reglene overholdes i transportbransjen. Kontrollen med selskapet i Follo avdekket blant annet at fire sjåfører hadde kjørt med en annen sjåførs sjåførkort og at tre hadde kjørt helt uten sjåførkort. Illustrasjonsfoto: Scanpix.

Syv førere i samme firma anmeldt for 200 (!) regelbrudd

– Ingen av oss vil møte en tungbil med uopplagt sjåfør bak rattet.

Konkurransen i transportbransjen er kjent for å å være svært tøff. Dermed oppstår det også fare for at noen blir fristet til å ikke følge reglene.

Det har Statens vegvesen fokus på å avdekke og nå har de anmeldt syv førere i et transportfirma i Follo for til sammen hele 200 brudd på kjøre- og hviletidsreglene. Firmaet er også anmeldt.

–Våre kontroller har avdekket rundt 200 brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene i dette firmaet. Det tyder på at arbeidet er dårlig organisert og at det ikke eksisterer gode nok rutiner for å unngå at slike brudd forekommer. Derfor er både førerne og firmaet anmeldt, sier kontorsjef i Statens vegvesen Øyvind Grotterød.

Krevende jobb

Regelbruddene skjedde i første halvdel av fjoråret. Anmeldelsen ble levert i vinter.

I mai i fjor ba Statens vegvesen transportfirmaet om å utlevere dokumentasjon for gjennomført kjøring for en gitt tidsperiode. Vegvesenets kontrollører avdekket bruddene ved å gå gjennom denne dokumentasjonen i løpet av sommeren og høsten.

– Dette er en jobb som krever både tålmodighet og god fagkunnskap. Det dreier seg om mye dokumentasjon som skal gjennomgås og sammenstilles. Kontrollørene våre ser blant annet på timelister og sjåførkort som har dokumentert kjøring, sier Grotterød.

Statens vegvesen hadde aldri sett maken

Statens vegvesen gjennomfører foretakskontroller både langs veiene, og hos de ulike selskapene. Illustrasjonsfoto: Scanpix.
Statens vegvesen gjennomfører foretakskontroller både langs veiene, og hos de ulike selskapene. Illustrasjonsfoto: Scanpix.

Ikke gyldig førerrett i Norge

Kontrollene avdekket blant annet at fire sjåfører hadde kjørt med en annen sjåførs sjåførkort og at tre hadde kjørt helt uten sjåførkort. Sjåførkortet er et personlig smartkort som registrerer kjøre- og hviletid.

– Det er ikke lov å jukse med bruk av sjåførkort. Her er reglene strenge. Derfor er alle disse sjåførene anmeldt. En sjåfør er anmeldt for å ikke ha gyldig førerrett i Norge, sier Grotterød, i en pressemelding.

Plutselig dro sjåføren noe opp fra sokken sin...

Tre grunner

Gjennom internasjonale avtaler er Statens vegvesen pålagt å gjennomføre et betydelig antall foretakskontroller hvert år. Disse foretas både langs veiene og hos transportforetak.

– Det er tre grunner til at dette er en prioritert oppgave for oss. Den første er trafikksikkerhet. Ingen av oss vil møte en tungbil langs vegen med en uopplagt sjåfør bak rattet. I tillegg handler dette om at transportfirmaer skal ha like konkurransevilkår og at sjåførene skal ha gode arbeidsforhold, sier Grotterød.

Advarer mot stuptrøtte sjåfører som ikke følger reglene

Video: Noen sjåfører utnytter et skummelt "smutthull"