Finanstilsynet ber om at bankenes overskudd for 2019 holdes tilbake

Finanstilsynet ber om at banker og forsikringsselskaper ikke skal betale utbytte for 2019 inntil videre på grunn av koronasituasjonen og den finansielle uroen.

Tilsynet foreslår en forskrift om dette og har sendt et brev om saken til Finansdepartementet.

Finanstilsynet viser til finansuroen, forverrede de økonomiske utsiktene og at norsk økonomi i tillegg påvirkes av det kraftige fallet i oljeprisen.

– Det er stor usikkerhet om utviklingen i norsk økonomi og i finansmarkedene i ukene framover. Sjokket som nå har rammet økonomien og markedene, er av en annen karakter enn sjokk som tidligere har utløst finanskriser, heter det i en pressemelding.