UT MOT GAMLESJEFEN: Jøran Kallmyr mener regjeringen ikke kan forby folk å reise på hytta.
UT MOT GAMLESJEFEN: Jøran Kallmyr mener regjeringen ikke kan forby folk å reise på hytta. Foto: Håkon Mosvold Larsen

eks-justisminister kallmyr:

Hevder hytteforbudet er ugyldig: – Staten kan ikke tvinge folk

Erna Solberg ber folk skaffe seg noen gode spill og late som de er på hytta. Tidligere justisminister Jøran Kallmyr (Frp) mener regjeringen ikke kan forby folk å dra på hytta.

I ettermiddag videreførte regjeringen forbudet mot å overnatte på hytter til over påske. Men den tidligere justisministeren i Erna Solbergs regjering mener de ikke har hjemmel i loven til å nekte folk å overnatte på hytta dersom den ligger i en annen kommune.

– Vil ikke dra selv

Kallmyr var selv på hytta da regjeringen innførte forbudet, men valgte å reise hjem.

– Jeg kommer ikke til å dra på hytta selv om jeg har ekstremt lyst, men staten kan ikke tvinge folk til å la være. De har ikke hjemmel til å straffeforfølge og bøtelegge folk som gjør det, sier Kallmyr til TV 2.

Kallmyr ble hentet inn som justisminister fra jobb som advokat. Han er kraftig provosert over at regjeringen vil nekte folk å dra å hytta og kaller det for et av de største inngrepene som er gjort i fredstid.

– For meg handler dette om mer enn retten til å dra på hytta, men hvor grensene er for hva staten kan blande seg borti. Når vi snakker om bevegelses- og eiendomsfriheten, er det noe av det mest drastiske inngrepet som er gjort i fredstid, sier Kallmyr.

– Vi må være prinsippfaste og ikke gjøre dette til en konkurranse om å være strengest mulig. Vi må dobbeltsjekke alt. Og det ikke er forholdsmessig at man skal gjennomføre drastiske tiltak så kan man ikke gjøre det.

EKS-JUSTISMINISTER: Jøran Kallmyr mener vedtaket er ugyldig.
EKS-JUSTISMINISTER: Jøran Kallmyr mener vedtaket er ugyldig. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Mener loven ikke gir adgang til forbud

I et lengre innlegg på Facebook argumenterer han for hvorfor han mener regjeringen mangler hjemmel i love til å forby folk å dra på hytta.

Han skriver blant annet at: «Smittevernloven gir ikke adgang til et forbud mot å bruke hytten, med mindre det begrunnes i å forhindre smitte. En slik argumentasjon, eller medisinsfaglig råd kan jeg ikke se at det er fremmet fra myndighetenes side»

Regjeringen har brukt hensynet til lokal legevaktberedskap som et av argumentene for å innføre forbud mot å overnatta på hytta.

«Noen vil kanskje hevde at smittevernet i kommune blir svekket dersom det kommer inn mange pasienter med bruddskader, men det er mange tiltak som kan gjøres for å redusere antall skader. Å holde skitrekkene stengt er ett tiltak som kan fastsettes etter smittevernloven, siden det er mye folk på et lite areal. Dermed vil også antallet som bruker hytten bli kraftig redusert. Uansett må tiltaket være forholdsmessig. Jo mer inngripende tiltaket er, jo større grunn må til å for å kunne forsvare tiltaket. Et forbud mot bevegelse og bruk av privat eiendom er noe av det mest inngripende som kan gjøres. Både grunnloven og EMK har bestemmelser som verner om eiendomsretten», skriver Kallmyr.

Solberg: Skaff dere noen gode spill

– Skaff dere noen gode spill, lat som dere er på hytta, men bli hjemme, formaner statsminister Erna Solberg.

På pressekonferansen i ettermiddag sa hun at forbudet ikke handler om smittevern, men kapasitet i kommunene.

Helseminister Bent Høie sier Kallmyr tar feil.

– Det er ikke riktig. Det er vedtatt som en forskrift med hjemmel i loven. Dette handler om å gjøre at de små kommunene har kapasitet til å håndtere situasjonen i forbindelse med smitte, sier Høie til TV 2.

– Men tilsier ikke smittevernfaglig grunnlag at det kan være nyttig å ha flere folk i fjellet enn i parker i byene?

– Jo, hvis det bare var det hensynet vi skulle ta så kan det tenkes, men utfordringen er at kommunene som skal håndtere smittesituasjonen lokalt med sine egne innbyggere hadde ikke hatt kapasitet til å hjelpe sin egen befolkningen eller hyttebefolkningen.

– Dette handler om helseberedskap i forbindelse med smittesituasjonen, sier helseministeren.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg sier hytteforbudet ikke er et råd fra Folkehelseinstituttet.

– Det har ikke på noe tidspunkt vært en smittevernfaglig begrunnelse for det. Det er begrunnet i kapasitet til hyttekommuner.

Regjeringen kunne lempet på hytteforbud, reiserestriksjoner og grensetiltak uten at antall smittede i Norge ville øke nevneverdig, har overlege Preben Aavitsland ved FHI uttalt.

– Helseministeren har forklart at forbudet ble innført for å hindre at helsetjenesten i store hyttekommuner ble overbelastet. Dette er ikke en beslutning Folkehelseinstituttet har vært involvert i. Dette er avveininger som beslutningstakerne må gjøre, sa Aavitsland til Dagens Næringsliv.

– En smittevernfaglig vurdering tilsier kanskje at det kan være nyttig å ha flere folk i fjellet enn i parker i byene hver helg, sa overlegen.