STENGT: Omsorgsboligene i Grevlingstien i Vestfossen i Øvre Eiker er stengt for besøkende og pårørende under koronakrisen.
STENGT: Omsorgsboligene i Grevlingstien i Vestfossen i Øvre Eiker er stengt for besøkende og pårørende under koronakrisen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

folkehelseinstituttet:

Slik kan korona-viruset spre seg

Uten tiltak kunne 223.750 vært smittet innen 13. april, viser nye beregninger fra Folkehelseinstituttet (FHI). Myndighetene forventer nå mellom 400 og 600 innlagte koronapasienter om tre uker.

Totalt er 2.566 personer bekreftet smittet med koronavirus i Norge, men mørketallene antas å være store.

Hittil har ikke helsemyndighetene villet anslå hvor mange nordmenn som er smittet, men nå har FHI utviklet en modell som de mener kan gi et kvalifisert anslag.

– Ingen modeller kan forutsi koronavirusepidemiens utvikling presist. Det er stor usikker om tallene i vår modell, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Den matematiske modellen viser den forventede utviklingen for koronaepidemien i Norge. Modellen bygger i hovedsak på britisk forskning.

– Det er først nå, før helgen, at vi har kunnet bruke tallene som foreligger for sykehusinnleggelser, til å beregne antall personer som vi tror er smittet, sier Stoltenberg

Uten tiltak: Opptil 223.000 smittet

Modellen brukes på den måten at man setter inn et smittetall for å se hvordan smitten vil utvikle seg i samfunnet over tid. Smittetall er det tallet som angir hvor mange personer hver smittebærer i gjennomsnitt viderebringer koronasmitten til.

De tre smittetallene FHI legger til grunn i sine prognoser, er 2,4, 1,3 og 0,9.

FHI-direktør Stoltenberg forteller at 2,4 er det nivået man har sett i en del andre land, blant annet i Kina.

– Det er vanlig å anta at smittetallet ligger et sted mellom 2 og 3 om ikke man har effektive tiltak. Tallet 2,4 er et estimat med mye usikkerhet omkring seg, men som bygger på det vi har observert om epidemien i Norge frem til fredag 20. mars, sier FHI-direktøren.

– Når vi lager fremskrivninger med det smittetallet, så ser vi på hva som kunne ha skjedd hvis epidemien fortsatte under de tiltakene som var iverksatt så langt, altså lite virksomme tiltak, sier hun.

SE VIDEO: Derfor forlenges tiltakene

Smittetallet 1,3 er ikke basert på observasjoner fra Norge, opplyser Stoltenberg.

– 1,3 er ikke under 1, så det representerer et scenario der vi bremser epidemien. Vi kunne ha valgt et annet tall, men 1,3 er det tallet vi har brukt tidligere, sier hun.

– Det andre tallet, altså 0,9, det er like under 1. Da vil epidemien slås ned og holdes nede, for eksempel inntil vi får en vaksine på plass, sier hun.

Uten effektive tiltak mener FHI å kunne anslå at det i dag vil være mellom 7.000 og 23.000 smittede i Norge. Om tre uker vil tallet være mellom 90.000 og 223.000 med et smittetall på 2,4.

Med de samme tallene vil det trolig være mellom 3.200 og 4.240 innlagte med koronasmitte på norske sykehus om tre uker.

Dersom regjeringens tiltak viser seg å ha fungert, og at smittetallet i landet har ligget på 1,3 siden tiltakene ble innført 12. mars, viser den nye FHI-modellen at det vil være mellom 400 og 600 innlagte koronapasienter på sykehusene den 13. april, altså om tre uker.

Dersom tiltakene har fungert så godt at smittetallet ligger på 0,9, vil det være enda færre innlagte, trolig mellom 140 og 250 pasienter.

I alt 212 koronapasienter er lagt inn på sykehus tirsdag.

Mål om å slå ned epidemien

SLÅ NED: Bjørn Guldvog sier myndighetene nå jobber med en strategi hvor de skal slå ned koronaviruset.
SLÅ NED: Bjørn Guldvog sier myndighetene nå jobber med en strategi hvor de skal slå ned koronaviruset. Foto: Lise Åserud

– I dag er målet vårt å slå ned koronaepidemien så langt vi kan. Målet er at hver person smitter mindre enn en ny person i gjennomsnitt. Da vil virussmitten over tid gå tilbake, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Han mener at å slippe opp på de strenge tiltakene vil innebære en sikker overbelastning av helsetjenestene.

Regjeringen viderefører tiltak

Erna Solberg sier beregningene viser at det var riktig å innføre de strenge tiltakene.

Regjeringen vil også videreføre de strenge tiltakene til etter påske:

Bakteppet er de oppdaterte scenarioene fra Folkehelseinstituttet som viser at antall smittede kan øke svært raskt hvis Norge lemper på tiltakene nå.

– Beregningene viser at det var riktig å iverksette de strenge tiltakene. Før tiltakene smittet en person i gjennomsnitt 2,4 andre, hvis spredningen hadde fortsatt slik ville svært mange blitt syke på kort tid, sier Solberg.

– Hvis hver smittet fører smitten videre til 1,3 i snitt, vil behovet for behandling være større enn det vi nå har kapasitet til. Smitter man mindre enn en person, vil smitten bli slått ned, sier statsministeren.