Ber om tiltak for å redde dyrene

Da opplevelsessenteret Polaria i Tromsø måtte stenge på grunn av koronatiltak, forsvant alt av inntekter. Nå ber direktør Anne Grete Johnsen om tiltak som kan berge levende attraksjoner i norske akvarier og dyreparker.

Selene i akvariet på Polaria skal fores. I dag tilbyr Espen Rafter og Julie Brekkås sild. Akvarieleder Espen har kjent storkobbene Bella og Maj Sann fra de ble født for over 15 år siden, og benytter enhver anledning til å framhevene deres vett og forstand.

Selshow for lukkede dører

– De er klokere enn hunder. Ja, ja, ja. Klapp litt for dere selv da. Jeg er jo veldig glad i dem. Kanskje litt for glad.

Og nå kjører selene i Polaria sine show for lukkede dører. Og uten publikum tjener ikke opplevelsessenteret en eneste krone. Nord-Norges største turistattraksjon under tak drives uten offentlig tilskudd, og 35 ansatte ble permittert da de ble pålagt å stenge dørene for å delta i den nasjonale dugnaden for bidra til å stanse koronasmitte. Bare de fire som jobber med selene i akvariet er i jobb.

Polaria-direktør Anne Grete Johnsen har tatt rollen som matmor for alle levende attraksjoner i norske akvarier, dyreparker og reiselivsbedrifter.

– Vi har veldig glade seler i vårt akvarie, andre har glade hunder eller hester man kan ri med over Hardanger-vidda, eller krokodiller og giraffer. Alle disse dyrene trenger pleie og stell over. Derfor har jeg tatt kontakt med flere andre dyreparker og akvarier landet rundt for å forene krefter og komme med innspill til myndighetene. Responsen har vært god, forteller hun.

Tanken de ikke vil tenke eller snakke høyt om

Å permittere de som steller dyrene er en utenkelig løsning, som verken hun eller andre på akvariet har våget å tenke. Et spørsmål om slakting kan bli aktuelt blir bestemt avvist.

– Noen må jo mate dem, og trene dem. Det må jo skje uansett, sier akvarieleder Rafter til TV 2. Verken han eller direktør Johnsen har våget å tenke tanken på hva som i verste fall vil skje når de i løpet av sommeren vil ha tømt kassa.

Gjennom NHO etterlyser nå stengte bedrifter der full permittering er umulig, behovsprøvde driftstilskudd fra staten. Det har regjeringen i Danmark innført for å berge bedrifter som plutselig blir uten inntekter.

Etterlyser dansk løsning

– Jeg håper at Norge kan se på den danske modellen slik at vi som opplevelsebedrifter med levende dyr overlever denne perioden som vi ikke vet lengden på. Det handler ikke minst om etikk og dyrehelse. Dyrene trenger mennesker, de har som oss også en mental helse vi må ivareta og det handler selvsagt også om trivsel, sier Anne Grete Johnsen.

En samlet norsk reiselivsbransje er sterkt rammet.

– Levende dyr er viktige attraksjoner innenfor vår bransje sier Chris Hudson, reiselivssjef i Visit Tromsø.

– De må fores, de må pleies. Det er et nasjonalt ansvar å legge til rette for det, sier han til TV 2.

Polaria-direktøren har store forventninger til ei regjering ledet av Erna Solberg. Statsministeren er bedre kvalifisert enn de fleste politikere til å forstå alvoret.

– Det at statsministeren har så mye god erfaring fra sitt arbeid ved Akvariet i Bergen vil forhåpentligvis påvirke regjeringen til å komme med gode løsninger og tiltakspakker til vår næring, sier hun.