FOLKEHAV: I fjor var det som vanlig et yrende folkeliv i Oslos gater 17. mai. Slik blir høyst sannsynlig ikke feiring av nasjonaldagen i år.
FOLKEHAV: I fjor var det som vanlig et yrende folkeliv i Oslos gater 17. mai. Slik blir høyst sannsynlig ikke feiring av nasjonaldagen i år. Foto: Ryan Kelly / NTB scanpix

– Vi kan nok miste den tradisjonelle nasjonaldagen

I hele landet sitter de ulike 17. mai-komiteene og legger plan for hvordan vi skal få feiret nasjonaldagen i år. – Det hadde vært helt katastrofalt om feiringen fører til økt smittespredning.

Utvalgsleder Margrete Kvalbein i 17. mai-komiteen i Fredrikstad sier hun blir svært overrasket om de kan gjennomføre en 17. mai-feiring i år.

– Det er tungt å si det, men jeg blir veldig overrasket om vi får til barnetog og korps på 17. mai. I tillegg står folk tett i tett langs gatene for å se på. Det hadde vært helt katastrofalt om 17. mai-feiringen fører til økt smittespredning, sier hun.

Hun antar kommunene vil få råd fra sentrale hold etter påske.

– Vi kan nok miste den tradisjonelle nasjonaldagen, men vi må stole på de som tar avgjørelsene, sier hun.

Nå ser kommunen på alternative måter å gjennomføre feiringen på.

– Akkurat nå er det mye som skjer digitalt. Via de digitale kanalene kan vi formidle musikk og appeller, forklarer hun.

Tenk deg Bergen uten buekorps

Erik Næsgaard har vært med i 17. mai-komiteen i Bergen i over 30 år og hadde aldri trodd at han skulle være med å lage en alternativ nasjonaldagsfeiring noen gang.

– Selv har jeg bare hørt om krigstiden og feiringen da, men jeg hadde aldri trodd at vi noen gang skulle sitter her og legge en plan B for 17. mai-feiringen. Det er veldig spesielt, sier Næsgaard.

LANG ERFARING: Etter over 30 år i 17. mai-komiteen i Bergen syns formann Erik Næsgaard det er svært spesielt å sitte og lage alternative nasjonaldagsplaner.
LANG ERFARING: Etter over 30 år i 17. mai-komiteen i Bergen syns formann Erik Næsgaard det er svært spesielt å sitte og lage alternative nasjonaldagsplaner. Foto: Privat

17. mai-komiteen i Bergen har lagt, og legger ennå, planer for feiringen som normalt og forholder seg til de direktiv som foreligger.

– Det er nesten to måneder til feiringen, så vi har ikke lagt helt lokk på planene. De store folkeansamlingene, som de største folketogene og samlingen på Festplassen, er lett å avlyse på kort varsel, sier 17. mai-formannen.

Alle bygder og byer i vårt langstrakte land har faste tradisjoner for feiring av nasjonaldagen. Men Næsgaard viser til Bergens særegne innslag med røtter tilbake til 1800-tallet.

– Det er veldig spesielt dersom vi ikke kan holde de gamle tradisjonene ved lag i år. Tenk deg en nasjonaldagsfeiring uten buekorps-trommene i Bergen. Det blir trolig det største savnet, sier Næsgaard og blir stille.

Spøker for feiring

Lederen for 17. mai-komiteen i Stavanger, Ann Sesilie Tekfeldt, er enig med lederne i Fredrikstad og Bergen. Hun peker på tiltakene som har blitt innført, som gjør det vanskelig å ha et barnetog eller arrangement i skolegårdene.

– Det er mye som tyder på at dette bildet ikke blir endret noe særlig. Det er krevende tider nå, så jeg tror det spøker for feiringen, slik vi er vant til å ha den, sier hun.

Nå kartlegger de hva de i det minste kan gjennomføre, samt en mellomløsning.

Tekfeldt sier markeringer som flaggheising, kransnedleggelser og appeller er ting som lar seg gjennomføre digitalt.

– Slik det er nå, får vi ikke gjort så mye. Jeg vil tro myndighetene vil legge noe føringer for dagen, i det minste føringer som gjelder smittevern og samlinger av mennesker. Tiltakene vil uansett begrense feiringen, sier hun.

Forventer nasjonale føringer

Sissel Trønsdal, som er leder av 17. mai-komiteen i Trondheim, sier de sitter litt på gjerdet og avventer nasjonale føringer for hvordan feiringen bør foregå i år.

– Vi er godt i gang med planleggingen, men har satt ting litt på vent nå mens vi venter på nasjonale føringer. Nasjonaldagen er jo for hele nasjonen og da bør det være felles føringer, sier Trønsdal som tror de kanskje kan gjennomføre en feiring, men i nedskalert grad.

Nødvendig med en plan B

I Oslo håper de på en så normal feiring av nasjonaldagen som mulig.

– Det er fortsatt over syv uker til 17. mai, så vi håper vi får en mest mulig normal feiring. Likevel er det klare signaler på at det er nødvendig å ha en plan B, sier leder i 17. mai-komiteen Pia Farstad von Hall.

Hun håper de uansett kan få involvert skolebarna og ha appeller. Hvordan de skal løse det rent praktisk, må de enda finne ut av.

Farstad von Hall peker på markeringer som skjer på balkonger rundt omkring i byer. Hun håper man kan skape et slikt type arrangement i byen.

– Det er viktigere enn noen gang å markere nasjonaldagen, men den må markeres med utgangspunkt i hvor folk befinner seg, som er hjemme. Da må vi finne alternativer til å møtes i gatene, for eksempel via digitale kanaler, sier hun

Farstad von Hall mener at det i en by som Oslo er mange som har mulighet til å gjennomføre en felles markering, men det vil bli noe annet enn hva folk er vant med.

Trappetrinnsmodell

I Drammen kommune var 17. mai-komiteen tidlig ute med å tenke ut andre måter å feire nasjonaldagen på.

– Vi begynte å tenke på dette før restriksjoner, og barnehager og skoler ble stengt. Vi så at det kunne komme utfordringer med store folkeansamlinger, sier hovedutvalgsansvarlig Mads Hilden.

De bruker en trappetrinnsmodell for å kartlegge hvordan de kan feire dagen, basert på råd og tiltak fra myndighetene.

– Vi må tenke på hvor mye som er forsvarlig å gjennomføre. Det optimale er hvis alt er over og det ikke er noe fare, men det fremstår som veldig urealistisk å gjennomføre en fullverdig feiring, sier han.

Det viktigste i modellen er noe Madsen kaller punktmarkeringer. Det er de markeringene som er viktigst å gjennomføre.

– Det viktigste vi gjør er å ivareta en verdig feiring hvor vi holder tradisjoner ved like. Markeringer som kransenedleggelse, taler og flaggheising er noe vi skal gjennomføre, for eksempel via streaming, sier han.

Dersom skolene skulle bli gjenåpnet, sier Madsen at lokale arrangement på skolene kan skje. Han sier de er beredt på hva slags feiring som vil skje, uansett.

– Ikke dagen man bryter med rådene

Madsen er glad Folkehelseinstituttet (FHI) og regjeringen gir tydelige føringer.

– Vi kan ikke få anbefalinger, vi må få pålegg. Det ligger et stort ansvar på oss som arrangør, og vi tenker forsvarlighet hele veien. 17. mai skal ikke være den dagen man bryter med rådene, sier han.