MYKER OPP I SANKSJONENE: Skattedirektør Hans Christian Holte forteller om de midlertiidige endringene i skattereglene
MYKER OPP I SANKSJONENE: Skattedirektør Hans Christian Holte forteller om de midlertiidige endringene i skattereglene Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Endrer skatteregler på grunn av koronaviruset

Som følge av koronakrisen velger Skatteetaten å myke opp i straffen man får for enkelte skatte-feil.

– Vi ser på hvordan vi kan lempe på våre ordninger for at det skal bli en håndterbar situasjon for store deler av næringslivet. Da har vi særlig sett på bruken av tvangsmulkt knyttet til ulike rapporteringsplikter, sier skattedirektør Hans Christian Holte til TV 2.

Blant annet erkjenner Skatteetaten at det kan bli vanskelig for mange virksomheter å levere skattemeldingen i tide.

– Tvangsmulkt ved for sent innlevert skattemelding for personlig næringsdrivende og aksjeselskap, er midlertidig stoppet. Dette gjør vi fordi vi erkjenner at mange virksomheter er i en krevende situasjon, sier Holte.

Skattemelding

Innleveringsfristen for skattemeldingen for næringsdrivende er 31. mai. Selv om ordningen med tvangsmulkt ved for sen levering er midlertidig stoppet, understreker skattedirektøren at det er viktig å levere skattemeldingen så fort som mulig.

– Dette er for at skatten din skal bli riktig, og for at det ikke blir et altfor stort opprydningsarbeid i etterkant, sier Holte.

Det er ingen endring i reglene for levering av skattemeldingen for privatpersoner, men Holte minner om at det er enkelt å forlenge fristen om man trenger det.

– De som av ulike grunner sliter med å levere skattemeldingen innen fristen, kan gå inn på våre nettsider og enkelt få en måneds utsettelse.

Mva-melding

Skatteetaten opplyser at også tvangsmulkt ved for sen levering av mva-meldingen – som leveres av alle som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret – er midlertidig stoppet.

Skatteetaten vil altså ikke sanksjonere dersom mva-meldingen leveres for sent. Ordningen er midlertidig og gjelder for meldinger som har forfall fra mars og til og med 10. juni. Det betyr at det ikke ilegges tvangsmulkt ved for sen levering av 1. termin (frist 14. april) og 2. termin (frist 10. juni).

Det skal heller ikke ilegges tvangsmulkt for de som leverer en gang i året, årstermin (frist 10. mars) og årsoppgave for primærnæring (frist 14. april).

– Selv om vi nå stopper tvangsmulkt, oppfordrer vi likevel virksomheter til å levere mva-meldingen så snart de får anledning, sier Holte.

A-melding

For noen dager siden kunngjorde Skatteetaten at de også stopper automatisk tvangsmulkt for alle arbeidsgivere og andre som leverer a-melding etter fristen. A-meldingen er en månedlig melding fra arbeidsgiver til NAV, SSB og Skatteetaten om ansattes lønn, arbeidsforhold og forskuddstrekk, samt arbeidsgiveravgift og finansskatt for virksomheten.

I første omgang stoppes tvangsmulkt for a-melding med leveringsfrist 5. mars. Fristen for å rapportere a-melding vil fremdeles være den 5. hver måned. Hvis den 5. er helg eller helligdag, er fristen første virkedag etter.

– Selv om sanksjonene er myket opp, oppfordrer jeg sterkt til at de som har mulighet leverer korrekt a-melding, merverdiavgift-melding og skattemelding så raskt de kan, sier Holte.

– At a-melding leveres riktig og innen fristen kan for eksempel være viktig for ansatte som skal ha ytelser fra det offentlige. Det er også viktig når krav om sykepenger og dagpenger skal behandles av NAV.

Fraværet av tvangsmulkt ved for sen innlevering er midlertidig, og det er foreløpig ikke satt noen sluttdato.

– Hvor lenge disse tiltakene vil vare, har vi ikke sagt noe om, ettersom situasjonen er såpass uavklart. På samme måte som med regjeringens ulike tiltak, vil vi vurdere situasjonen fortløpende, sier Holte.

– Strålende fornøyd

Skattebetalerforeningen sendte en anmodning til Skatteetaten 13. mars med forslag om å myke opp i sanksjonsregelverket på grunn av koronaviruset. I anmodningen slo foreningen for norske skattebetalere fast at norske virksomheter står overfor en økonomisk krise «vi aldri har sett maken til i vår tid».

– Mange virksomhetseiere og deres ansatte uttrykker bekymring for om virksomheten deres i det hele tatt vil overleve. I disse dager opplever derfor SMB-virksomhetenes rådgivere en massiv pågang, og vår bekymring er knyttet til hvorvidt rapporteringsplikter og frister vil kunne overholdes i tiden fremover, skrev Skattebetalerforeningen.

Advokat og rådgiver i Skattebetalerforeningen, Per-Ole Hegdahl, er svært fornøyd med nyheten fra Skatteetaten.

– Dette er jo akkurat det Skattebetalerforeningen etterspurte i vårt brev til Skattedirektøren den 13. mars, så dette er vi strålende fornøyd med. Resultatet viser at Skatteetaten lytter til næringslivet, og det er bra, sier Hegdahl til TV 2.

FORNØYD: Advokat og rådgiver Per-Ole Hegdahl i Skattebetalerforeningen. Foto: Bo Mathisen
FORNØYD: Advokat og rådgiver Per-Ole Hegdahl i Skattebetalerforeningen. Foto: Bo Mathisen

Skatteadvokaten sier mange deres virksomhetsmedlemmer har fått yrkesforbud, mens andre opplever at inntektsgrunnlaget er borte over natten.

– De samme virksomhetene jobber på spreng for å redusere kostnader, sikre finansiering og likviditet, samtidig som de gjennomfører nødvendige permitteringer. I denne situasjonen ville det vært svært uheldig, og til dels provoserende, om den næringsdrivende på toppen av det hele skulle ilegges gebyrer for forsinkelser som ikke kan unngås i den covid-19 situasjonen vi er i nå.

– Savner dere nå noen skattetiltak i forbindelse med koronaviruset?

– Nei, ikke fra Skatteetaten. Det som gjenstår er at Regnskapsregisteret også åpner opp for at årsregnskapet kan sendes inn etter fristen den 31. juli, uten at dette sanksjoneres med forsinkelsesgebyr. Det er jo fortsatt en god stund frem til denne fristen, men slik det ser ut i dag taler mye for at heller ikke oversittelse av denne fristen bør sanksjoneres, mener Hegdahl.