FINANSMINISTER: Jan Tore Sanner (H) oppfordrer bankene til å være fleksible overfor kundene sine under koronakrisen.
FINANSMINISTER: Jan Tore Sanner (H) oppfordrer bankene til å være fleksible overfor kundene sine under koronakrisen. Foto: Lise Åserud

Gjør det lettere å få avdragsfrihet på boliglån

Finansdepartementet har vedtatt å øke fleksibilitetskvoten i boliglånsforskriften til 20 prosent. Endringen gjelder for 2. kvartal 2020, men kan bli forlenget.

Departementet presiserer også at bankene kan innvilge utsettelse for renter og avdrag i inntil seks måneder, heter det i en pressemelding.

– Bankene har en viktig rolle i håndteringen av de utfordringene vi står i nå. Økt fleksibilitet styrker deres mulighet til å kunne hjelpe kundene sine gjennom en krevende periode, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Boliglånsforskriften stiller krav til belåningsgrad, avdragsbetaling, kundens betjeningsevne og gjeld i forhold til inntekt.

Bankene kan ellers avvike fra disse kravene for inntil 10 prosent av utlånsvolumet hvert kvartal (8 prosent i Oslo). Disse andelene økes nå til 20 prosent både i Oslo og resten av landet.

Norges Eiendomsmeglerforbund er positive til regjeringens tiltak.

– Finansministeren har i kveld gjort et klokt grep gjennom å øke bankenes fleksibilitet til å hjelpe boliglånskunder over kneika i en tid hvor svært mange blir permittert. Dette vil bankene bruke fordi ingen er tjent med at boliger går på tvangssalg i en krise som dette. Avdragsfrihet og betalingsutsettelse i en periode er helt nødvendig for mange i den unntakstilstanden vi er i. Når samfunnet faller tilbake til normal aktivitet vil de aller fleste igjen kunne betjene sine boliglån på vanlige vilkår, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.