HELSE-TOPP: Ingvild Kjerkol er Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson.
HELSE-TOPP: Ingvild Kjerkol er Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson. Foto: Ole Berg-rusten

søring-karantene:

Gir støtte til ordførere som trosser justisministeren

Justisminister Monica Mæland (H) har gang på gang oppfordret kommuner til å ikke innføre strengere lokale karantenebestemmelser. Nå går Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol ut og gir støtte til ordførerne.

Justisminister Monica Mæland har i flere dager bedt kommuner avslutte sine egne, strenge reisebegrensninger som går lenger enn de nasjonale reglene.

En rekke nordnorske kommuner har innført automatisk karantene for folk som har reist sør for Dovre.

Søndag varslet flere ordførere i Nord-Norge at de vil fortsette å trosse Mæland og regjeringen.

Les saken: Ber Mæland holde fingrene av fatet

Nå gir Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson, Ingvild Kjerkol, støtte til kommunene.

– Regjeringen risikerer nå å undergrave tilliten til lokale smittevernlegers anbefalinger som etter smittevernloven bærer det faglige ansvaret, sier Kjerkol til TV 2.

Alle ordførerne TV 2 snakket med søndag sa de har gjort sine vedtak basert på faglige råd.

– Forstår at de ønsker en strengere linje

– Nord-Norge har et mer sårbart helsevesen enn i mange andre deler av landet. Avstandene er større og intensivkompetansen er lenger unna, i tillegg til at det er færre anestesileger og spesialsykepleiere. Hele Helse-Nord har i utgangspunktet kun 26 intensivplasser. Det er også et kritisk behov for å bygge opp smittevernlagre og testkapasitet, sier Kjerkol.

Hun sier hun forstår at de nordnorske kommunene ønsker strengere regelverk enn det de nasjonale myndighetene anbefaler.

– Vi er heldig ettersom smitten foreløpig ser ut til å være lavere, og kanskje mer under kontroll i denne delen av landet. Dette gir tid til å rigge kapasiteten i intensivavdelingene og i de prehospitale tjenestene, slik at man i større grad er klar om det blir flere alvorlig syke med behov for behandling. Derfor forstår jeg jeg at man i Nord-Norge på dette tidspunktet ønsker å kjøre en strengere linje.

Ordfører Gunnar Wilhelmsen i Tromsø (Ap) sa i går til TV 2 at byen har et ansvar for at sykehuset ikke får sprengt kapasitet.

FORSTÅR ORDFØRERNE: Kjerkol sier hun forstår at kommunene frykter for kapasiteten ved et større smitteutbrudd.
FORSTÅR ORDFØRERNE: Kjerkol sier hun forstår at kommunene frykter for kapasiteten ved et større smitteutbrudd. Foto: Gorm Kallestad

– I landsdelen er det få smittet, og vi har et universitetssykehus i Tromsø som ikke bare er et sykehus for Tromsø by, men hele regionen. Vi må være påpasselig så ikke kapasiteten sprenges, sa Wilhelmsen.

Hjelp utenfra

Kjerkol sier man i sør må stille seg spørsmålet om man kan bidra med helsepersonell til nord, hvis det skulle komme et stort utbrudd i nord.

– Små kommuner i nord har uttrykt at de frykter en kollaps dersom de får en situasjon med ukontrollert smitte og mange alvorlig syke. Da må de i så fall ty til hjelp utenfra. Men vi må stille oss selv spørsmålet om vi vil være i stand til å omdisponere helsepersonell og kapasitet sørfra når vi nå står i denne krisen og helsetjenestene er sterkt utfordret.

Kjerkol ber nå myndighetene gi klare svar til ordførerne på hvorfor de ikke får støtte:

– Nasjonale myndigheter må gi klare og gjennomtenkte svar på hvorfor man nasjonalt ikke vil støtte Nord-Norge i deres karantenetiltak for å beskytte befolkningen og helsevesenet der. De bør gå inn i en konstruktiv dialog med kommunene i nord om løsninger fremover for at helsevesenet skal kunne forberede seg så godt som mulig. Det er dette kommunene har etterlyst, uten å oppleve at de har blitt møtt.

FHI: Liten effekt

TV 2 har sendt en rekke spørsmål til Folkehelseinstituttet. I et svar fra kommunikasjonsavdelingen, viser de til en fire dager gammel artikkel på deres nettsider.

TV 2 spurte FHI blant annet om:

  • Mener FHI at karantenetiltakene i Nord-Norge ikke har noen effekt?
  • Støtter dere de lokale smittevernslegene sine anbefalinger?

I artikkelen, som FHI sin kommunikasjonsavdeling viser til, heter det:

– Vi vet at det er mørketall, og har derfor ikke grunnlag for å si at det er tydelige forskjeller i smittespredning i ulike regioner. Det er mulig at stenging av kommunegrenser enkelte steder kan forsinke epidemien for noen kommuner. Den største effekten vil antakelig allerede være tatt ut i de generelle tiltakene som er innført på befolkningsnivå. I forhold til dette vil effekten av å stenge kommunegrensene i de fleste tilfeller være liten.

Senest på pressekonferansen mandag ba Mæland kommunene avslutte de strenge reglene, selv om de er laget i beste mening.

– Vi kan selvsagt overstyre dette, men vi har et ønske om å løse det i god dialog, sa Mæland.

– Vi er i en situasjon hvor det er blitt problematisk, sa justisministeren, og viste til at man trenger en flyt på varer, tjenester og personer som jobber på tvers av kommunegrenser.