I 2009 søkte Leila Bayat asyl i Norge. Da forklarte hun at hun var rettsforfulgt i Iran, og at det ventet en dom fra 2007 på 80 piskeslag for brudd på sharialoven.

Den gangen ble hun ikke trodd av norske myndigheter. Hun ble derfor tvangssendt til Iran 8. mars 2017.

Den 19. september samme år ble Bayat pisket 80 ganger. TV 2 har tidligere vist bildene hun selv tok av ryggen sin, der man tydelig ser de store skadene hun ble påført av piskeslagene.

Dermed fikk hun likevel opphold i Norge. Bayat gikk deretter til sak mot staten og Utlendingsnemda (UNE).

– Oppreisning

Hun tapte den første runden i Oslo tingrett, men mandag kom dommen fra Borgarting lagmannsrett. Den gir Bayat medhold, og kjenner utvisningsvedtaket ugyldig, samt dømmer staten for brudd på menneskerettighetskonvensjonen.

Bayats forsvarer, Preben Kløvfjell, sier til TV 2 at hans klient er svært glad for at hun har blitt trodd av lagmannsretten.

– Det har gått noen år der hun har kjempet for å få oppreisning for den uretten som er begått mot henne. Dette er det nærmeste man kommer en fullstendig oppreisning, sier Kløvfjell.

Sendt tilbake til tortur

UNE og staten dømmes for å ha krenket den internasjonale menneskerettighetskonvensjonens (EMK) artikkel 3 da de valgte å sende Bayat ut av landet i 2017. Artikkel 3 er torturkonvensjon, der det heter at «Ingen må bli utsatt for tortur eller umenneskelig behandling eller straff».

Dermed blir staten dømt til å betale 600.000 kroner i saksomkostnigner til Bayat for saken i lagmannsretten.

I tillegg blir staten dømt til å dekke Bayats saksomkostninger på 300.000 kroner for saken i tingretten.

I dommen kritiseres UNE for ikke å ha gjort grundige undersøkelser da de vedtok å sende Bayat ut av landet.

Utlendingsnemnda har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelse om dommen.