Sykepleieren jobber dag og natt for å redde liv – dette er hennes største frykt

Ansatte på norske sykehus jobber døgnet rundt med å få koronasmittede gjennom sykdommen uten at pasientens liv går tapt. En av dem er intensivsykepleier Anne-Lise Solum.

Gigantsykehuset Ahus på Lørenskog er blant dem som tar imot flest koronapasienter i landet. Kun ansatte får slippe inn forbi sikkerhetsvaktene.

Nå er hele 642 ansatte her i karantene, men en av de som fortsatt jobber på spreng for å redde liv, er intensivsykepleier Anne-Lise Solum.

Redd for selv å bli smittet

– Vi må ta dette alvorlig, tenker jeg. Jeg er redd for at vi kan komme i en situasjon der vi får veldig mange pasienter på en gang.

– Er det slik at, selv om du er intensivsykepleier, er bekymret på samme måten som oss andre?

– Ja, jeg er jo redd for å bli smitta selv, selv om vi bruker verneutstyr. Men siden det er slik besparelse på det nå, så må vi jo passe på at vi gjør det riktig.

Unge alvorlig syke

Nå har mellom 500 og 600 frivillige meldt seg for å jobbe på sykehuset.

– Det er studenter og nyutdannede, og folk med helsefaglig arbeid som kanskje har gått inn i andre yrker, sier administrerende direktør ved Ahus, Øystein Mæland.

Denne innsatsen gjør situasjonen lettere, men det bekymrer direktøren at det i det siste har meldt seg alvorlig syke pasienter som er betydelig yngre enn de de har sett til nå.

Det er pasienter som er så syke at de trenger pustehjelp allerede i akuttmottaket. Halvparten av de som får intensivbehandling ved sykehuset er i førtiårene.

– Vi sier ikke dette for å skremme unødig, men jeg tror det er viktig at det kommer frem at du ikke trenger å være gammel og skrøpelig for å bli alvorlig syk. Det er viktig at de som føler seg syke og får pusteproblemer, søker hjelp og ikke utsetter det, selv om de er relativt unge og friske i utgangpunktet.

Bruker samme munnbind hele døgnet

Også sykepleier Anne-Lise Solum blir bekymret når hun ser at mange av de som nå blir innlagt, er alvorlig syke selv om de er relativt unge.

– Jeg husker jo i starten, da sa man hele tiden at det bare er de eldre og de svake som blir alvorlig syke, men det står ikke i forhold til det jeg ser på min vakt. Det er ikke bare de gamle og svake som blir syke, og jeg synes det er bra at det kommer litt frem nå.

Hun forteller at hun er bekymret for tilgangen på smittevernutstyr, med tanke på sin egen helse.

– Ja, det er noe jeg tenker veldig mye på. Det er jo ikke slik vi har vært vant til. Nå må vi rasjonere. Før har vi kastet munnbindene etter en gangs bruk, men nå må vi passe på at vi bare bruker ett gjennom hele døgnet.

Lyspunkt

Alt er ikke svart. Åtte av pasientene som har vært innlagt med korona, har blitt skrevet ut som friske. Samtidig vet de ansatte her at det verste nok ikke er over.

Nå stålsetter de seg for en periode der det kommer langt flere pasienter enn det har gjort til nå.