KORONA FORAN KLIMA: Fremskrittspartiets Terje Halleland og Jon Georg Dale mener regjeringen må usette arbeidet med klimakur og heller sette alt inn på en effektiv koronakur.
KORONA FORAN KLIMA: Fremskrittspartiets Terje Halleland og Jon Georg Dale mener regjeringen må usette arbeidet med klimakur og heller sette alt inn på en effektiv koronakur. Foto: Terje Pedersen

FREMSKRITTSPARTIET:

– Utsett klimakur, prioriter koronakur

Fremskrittspartiet mener regjeringen må utsette innføringen av en rekke klimatiltak som vil gjøre hverdagen vanskeligere for mange bedrifter og heller prioritere en koronakur.

Arbeidet med flere av tiltakene som ble foreslått i rapporten «Klimakur 2030» har nå pågått et par måneder. Samtidig fører virussituasjonen til at bedrifter må permittere ansatte og at departementene jobber på høygir for å vurdere nye krisepakker til næringslivet.

Vil ha hjelp, ikke skade

Energi- og miljøpolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, Jon Georg Dale, tar nå til orde for at regjeringen må utsette arbeidet med Klimakur for å frigjøre ressurser og kapasitet til alt nødvendig arbeid med det pågående koronautbruddet i Norge.

– Vi kan ikke ha det slik at viktige offentlige ressurser i Finansdepartementet og Næringsdepartementet nå skal bruke tid og ressurser på å utrede og iverksette politikk fra en rapport som i seg selv har skadepotensiale til å gjøre hverdagen enda vanskeligere for bedriftene og næringslivet i Norge, sier Dale til TV 2.

Frykter økte kostnader

Han mener situasjonen gjør at regjeringen bør legge planene om de mange tiltakene som ble foreslått i rapporten «Klimakur 2030» til side, og heller prioritere flere tiltak som hjelper næringslivet.

– Regjeringens hovedoppgave og absolutte førsteprioritet må nå være å jobbe for å finne frem til nye og nødvendige krisetiltak til bedrifter og til alle som sliter i samfunnet på grunn av virussituasjonen, sier han.

Fremskrittspartiet er svært kritisk til en rekke av forslagene som er foreslått or å redusere klimagassutslippene.

– Forslagene fra Klimakur vil gi betydelig økte kostnader for næringslivet i en tid der bedriftene trenger det stikk motsatte i form av kostnadskutt. I tillegg utgjør tiltakene en risiko for at norske arbeidsplasser flagger ut i en kritisk situasjon der vi heller må gjøre alt vi kan for å trygge norske arbeidsplasser.

Mer bekymret for korona enn klima

Tall fra Kantar som TV 2 presenterte i helgen viser at 78 prosent er bekymret for konsekvensene viruset kan få for seg selv og sin familie. Til sammenligning svarte 54 prosent i en tilsvarende undersøkelse før nyttår at de er bekymret for konsekvensene klimaendringene kan ha for seg selv og sin egen familie.

– Norsk økonomi er nå inne i en av de mest alvorlige situasjonene vi har sett på svært lang tid. Det er helt nødvendig at vi frigjør kapasitet i offentlig sektor samtidig som verdiskapning og arbeidsplasser blir prioritert. Regjeringen bør umiddelbart usette arbeidet med Klimakur og heller prioritere en effektiv koronakur.

– Klimapolitikk er en mulighet

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) sier regjeringen ikke har noen planer om å utsette tiltakene i «Klimakur 2030».

– Jeg ser ikke på offensiv klimapolitikk som en «byrde», men som en mulighet. Norsk næringsliv har ingenting å tjene på å komme sist inn i det grønne skiftet. For eksempel har skipsindustrien nå fått seg en kjempeposisjon internasjonalt fordi vi har satset på elferger og ikke dieselferger. Dette forstod Jon Georg Dale så lenge han var samferdselsminister og bestilte disse fergene, sier Rotevatn.

KLIMAKUR: Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) har ingen planer om å droppe klimatiltak for å redde norske bedrifter under koronakrisen.
KLIMAKUR: Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) har ingen planer om å droppe klimatiltak for å redde norske bedrifter under koronakrisen. Foto: Ole Berg-rusten/NTB scanpix

– Er det rett å iverksette klimatiltak nå, når bedriftene trenger krisepakker for å overleve?

– Regjeringen leverer krisepakker på løpende bånd, som er godt tilpasset den økonomiske situasjonen og sikrer arbeidsplasser og levedyktige bedrifter. Samtidig jobber vi for fullt med å styrke klimapolitikken. Fordi vi klarer å ha to tanker i hodet på en gang. Vi skal både sikre arbeidsplassene på kort sikt, og sikre dem på lang sikt gjennom grønn omstilling.

– Vil ikke klimatiltak nå pålegge bedrifter en ekstra byrde som virker stikk motsatt av krisepakkene?

– Klimapolitikk handler ikke bare om avgifter. Det handler også om målrettede støtteordninger til ny teknologi, offensive krav i offentlige anbud og bygging av miljøvennlige transportsystemer. Dette står ikke i motsetning til å styrke norske bedrifter, snarere tvert imot, sier Rotevatn.