Det er akkurat nå vanskelig å vite eksakt hvor mange bedrifter som går konkurs på grunn av koronakrisen.
Det er akkurat nå vanskelig å vite eksakt hvor mange bedrifter som går konkurs på grunn av koronakrisen. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Færre konkurser enn vanlig etter korona-utbruddet

Store deler av det norske næringslivet merker koronakrisen. Likevel er det registrert færre konkurser enn vanlig den siste tiden.

Antall dagpengesøknader sprenger alle rekorder. Krisepakker har avløst krisepakker.

Det norske næringslivet er i en situasjon som man ikke har sett maken til. Kombinasjonen av fallende oljepris og sterke restriksjoner i samfunnet skaper en svært vanskelig situasjon for det norske næringslivet.

Et eksempel er velværekjeden Enklere Liv. I dag meldte selskapet oppbud, og begrunner dette blant annet med konsekvensene av koronaviruset, ifølge Dagens Næringsliv.

Dette er et av foreløpig få eksempler. For man finner man bemerkelsesverdig få konkurser i de offisielle tallene.

– Det vi ser etter sist uke er at det er betydelig færre kunngjøringer av konkurser enn normalt, sier presseansvarlig i Brønnøysundregistrene, Frode Nordfjellmark til TV 2.

I snitt 23 konkurser per dag

Brønnøysundregistrene har ansvar for å samle inn mye informasjon om det norske samfunnet. Deriblant har de ansvar for konkursregisteret. Etter at en konkurs er åpnet, skal den kunngjøres i Brønnøysundregistrene.

De siste årene har mars vært en av de månedene med flest konkurser. Dette henger ofte sammen med at perioden etter jul kan være ekstra krevende for mange bedrifter.

Frode Nordfjellmark i Brønnøysundregistrene mener de lave tallene har en forklaring.
Frode Nordfjellmark i Brønnøysundregistrene mener de lave tallene har en forklaring. Foto: Presse/Brønnøysundsregistrene

I snitt gikk 20 selskaper konkurs hver virkedag i mars 2017. I 2018 var tallet 20,5. I fjor, 23,6 selskaper konkurs hver eneste dag.

I år ser man en bratt nedgang, etter at koronakrisen for alvor satte begrensninger i det norske samfunnet.

Tallene under viser antall kunngjorte konkurser i landet per dag fra den uken koronautbruddet for alvor fikk konsekvenser i samfunnet.

Mener sakene stanser i domstolen

Hvor mange norske bedrifter som går konkurs som følge av koronakrisen, er selvsagt alt for tidlig å si noe om. Nordfjellmark i Brønnøysundregistrene peker på domstolen på spørsmål om hva som er årsaken til at så mange færre konkurser ble registrert i forrige uke.

– En av flere årsaker er nok at domstolene har en veldig begrenset aktivitet i disse dager. Det er nemlig slik at dersom noen blir begjært konkurs, er det bare tingretten som formelt kan åpne konkursen. Først etter at det har skjedd, havner konkursen i våre registre, forteller han.

– Har vi da en reell oversikt over antall konkurser i Norge, slik situasjonen er akkurat nå?

– Den er reell i form av at vi registrere det som er behandlet i tingretten. Men samtidig vet vi at de ikke prioriterer slike saker for øyeblikket. Da blir ikke bildet riktig, sier Nordfjellmark.

Stengte dører i tingretten

Sølvi Nyvoll Tangen er fast bostyrer for Bergen tingrett. Hun er med andre ord en av advokatene som tingretten kontakter når et selskap er konkurs, og oppgjøret skal skje. Hun forteller at konkurssakene har stoppet fullstendig opp.

– Alle avtaler jeg hadde i retten er enten utsatt eller avlyst, forteller hun.

I Bergen tingrett har man nemlig stengt dørene for de aller fleste rettsmøter.

– Vi har en liste fra domstoladministrasjonen over de saker vi skal prioritere, og det forholder vi oss til, sier kommunikasjonsrådgiver i Bergen tingrett, Randi Holmås.

Varetektsfengslinger og saker som handler om bruk av tvang, er blant sakene som domstolenes ledelse mener skal prioriteres.

Mener loven må endres

Med det lovverket man har i dag, kan ikke vanlige konkurssaker gjennomføres uten fysisk oppmøte i rettssalen. Konsekvensen er at så godt som ingen nye konkurssaker går for retten, i disse dager.

Det gjelder et unntak, for såkalte oppbudssaker. Det er saker der man erklærer sitt eget selskap konkurs.

ALVORLIG: Advokat og fast bostyrer i Bergen tingrett, Sølvi Nyvoll Tangen, mener loven må endres for at flere konkurser skal kunne registreres. Foto: Presse/Stiegler WKS Advokatfirma AS
ALVORLIG: Advokat og fast bostyrer i Bergen tingrett, Sølvi Nyvoll Tangen, mener loven må endres for at flere konkurser skal kunne registreres. Foto: Presse/Stiegler WKS Advokatfirma AS

Bostyrer Nyvoll Tangen mener situasjonen krever en forskriftsendring som gjør det mulig å gjennomføre rettsmøtet uten at man møter opp i retten.

– Akkurat nå er 80-90 prosent av domstolenes aktivitet avlyst. Det er i seg selv dramatisk, og problematisk i et rettssikkerhetsperspektiv. Mange av disse rettsmøtene kunne etter min mening helt fint vært avholdt som fjernmøte ved bruk av telefon eller video, mener den erfarne advokaten.

Ifølge Advokatbladet har Domstoladministrasjonen bedt departementet å vurdere å innføre mer bruk av fjernmøter i norske rettssaler.

Det er ventet at regjeringen vil komme med nye avklaringer om restriksjonene som er påført det norske samfunnet tirsdag ettermiddag.