oppfordrer til Ikke å være «korona-politi»:

– Si ifra på en skikkelig måte

Flere lar seg provosere av at folk bryter karantenereglene. Slik sier du ifra på en god måte.

For snart to uker siden ble en rekke omfattende smitteverntiltak satt i verk over natten. Tirsdag denne uken ble det klart at tiltakene videreføres også til over påsken.

Men ikke alle følger reglene som er bestemt av myndighetene.

– Vi får jo innimellom rapporter og observasjoner om at idrettsanlegg er tatt i bruk selv om det er stengt, og det er en vanskelig problemstilling. Daglig har vi befaringer for å sjekke at skilt og sperringer er oppe, men også for å observere, sier Richard Kongsteien i Bymiljøetaten i Oslo.

Oslo kommune har mellom 40 og 60 ansatte ute hver dag som alle har et ansvar for å observere om de nye tiltakene blir overholdt.

Har gjort observasjoner

Kongsteien sier kommunen ikke har noen verktøy utover å prøve å informere om reglene som ligger til grunn, eller varsle videre til beredskapsetaten.

– Vi har jo per nå ikke noen verktøy eller tiltak for å begrense bruken utover det vi allerede gjør, så vi appellerer til dugnadsplikten vi alle har, sier Kongsteien.

Han understreker at på et generelt grunnlag er de fleste flinke til å overholde de nye reglene.

– Generelt sett er folk flinke til å ta ansvar og etterkomme de rådene og reglene som er satt, men så har det vært noen observasjoner der det har blitt spilt fotballkamper og vært ansamlinger over det som er innenfor, sier Kongsteien.

Han sier dette ikke blir sett på som et stort problem og at han er en tilhenger av det å snakke sammen, og å si ifra.

Si ifra på en vennlig måte

Fagdirektør for smittevern i Folkehelseistituttet, Frode Forland, sier at det er mulig å si ifra til hverandre på en skikkelig måte.

– Det går an å være vennlig å spørre om å holde litt avstand. Det hender folk er mest i sin egen verden, og jeg må påpeke at det ikke er grunn til stor panikk av den grunn. Men, vis hensyn overfor hverandre, sier fagdirektør for smittevern, Frode Forland i FHI.

– Mitt inntrykk er at folk generelt tar hensyn til hverandre og at de fleste følger de rådene helsemyndighetene gir, sier han.

– Poenget med tiltakene er å holde avstand. Det gjelder i skogen, på gaten og i butikken. Har man en avstand til hverandre på minimum 1-2 meter er smitterisikoen minimal. Studier viser at viruset smitter via kontakt og dråpesmitte, som er når folk hoster, nyser eller snakker, sier Forland og fortsetter:

– Vi gir rådene våre basert på forskning, som går videre til direktoratet og regjering. Det er klart beslutninger tas under stor usikkerhet nå, men da er det bedre å sikre seg. Vi har ikke nok data, og det har ikke gått lang nok tid til å vite nøyaktig hvordan de ulike tiltakene vil påvirke epidemiens forløp, men vi følger med på data fortløpende.

Forland påpeker at statistikken viser at tilveksten av nye smittede har vært relativ jevn den siste uken, og ser ikke ut til å ta seg opp etter at de ulike tiltakene ble satt i verk.

– Det viktigste og det mest interessante er tilveksten av nye smittede hver dag og den utviklingen er ikke veldig dramatisk. Tallene stiger ikke spesielt og det tyder på at det er noe ved tiltakene som fungerer, sier han.

Han sier videre at alle tiltakene kom på en gang og at det derfor er vanskelig å vurdere dem på en annen måte enn samlet.

– Finnes det strammere tiltak som kan settes i verk?

HOLD AVSTAND: Frode Forland ber folk forholde seg til smittevernrådene fra FHI. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
HOLD AVSTAND: Frode Forland ber folk forholde seg til smittevernrådene fra FHI. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det er tiltak som er enda strengere enn vi har innført til nå, som flere andre land har innført, som portforbud og å forby ansamlinger av grupper med mennesker. Men Norge har slått kraftig til i en tidlig fase av epidemien, og jeg vil si det norske bildet er relativt positivt, sier fagdirektøren.

Gode på testing

Norge er et av landene som har testet flest i forhold til innbyggertall og det tror Forland bidrar til at mørketallene ikke er så høye som de muligens er andre steder.

– Det kan likevel være mange smittede også i Norge, sier Forland.

Han og FHI jobber kontinuerlig med å gi råd, lage epidemiologiske oversikter, gi råd om smitteverntiltak og gjøre risikovurderinger for Helse- og omsorgsdepartementet med Bent Høie i spissen.

– Vi håper vi får en pandemi uten den bratte kurven. Vi ønsker å gi råd som ikke skaper panikk, men er alvorlige nok. Det er ikke noe poeng i at folk blir unødig bekymret, sier Forland.

Han understreker at det er mange som også er forkjølet eller har influensa på denne tiden av året.

– Det er viktig at vi klarer å ta hånd om de som er alvorlig syke, og holder epidemien på et lavgradig nivå, der det er på et nivå som begrenser rask spredning, sier han.

– Mange hensyn å ta

Forland sier at det er flere sider ved det å stenge ned Norge på den måten som har blitt gjort nå.

– Det er mange hensyn å ta, og det er ikke gunstig for helsen at folk går arbeidsløse. Det gjelder både det psykiske og fysiske. Så det er viktig at folk holder seg friske mens dette pågår, og for eksempel tar seg lufteturer når man sitter mye hjemme, sier Forland.