Regiondirektør Nina Solli i NHO Viken Oslo

Viken med omfattende tiltakspakke:

– Vi har begynt å høre om de første konkursene

Flere bedrifter rammes hardt av koronasituasjonen. Mandag la Viken fylkeskommune frem 16 tiltak rettet mot sektorene som er hardest rammet.

Sammen med NHO og LO legger fylkesrådet i Viken fram tiltak for nærings- og samfunnslivet i Viken gjennom de krevende tidende som følge av koronasituasjonen.

Tiltakene som legges fram mandag er en forsering av virkemidler fylkeskommunen rår over.

16 tiltak

Tiltakene er spesielt rettet mot næringsliv, utdanning, kollektivtrafikk og kultur og- samfunnsliv. Dette er de første av flere tiltak som vil komme fra Viken fylkeskommune.

– Noen bedrifter rammes hardere enn andre av denne krisen, og mange har det svært krevende. Vi har dessverre også begynt å høre om de første konkursene, sa regionleder Ulf Lervik i LO Viken Oslo i sin innledning på pressekonferansen.

Viken fylkeskommunes tiltakspakke for nærings- og samfunnslivet er forankret i trepartssamarbeidet mellom fylkeskommunen, LO og NHO i Viken.

Virkemidlene inkluderer 16 forskjellige tiltak. Disse er rettet spesielt mot regionens næringsliv, med støtte til forskning og innovasjon, intern opplæring og næringsutvikling.

Avbestiller ikke arrangementer

Et av fylkeskommunens tiltak er å ikke avbestille arrangementer. Målet er å flytte dem i tid, for å kunne sikre aktører trafikk.

35 millioner kroner skal brukes til mobilisering til forskning for økt innovasjon, landbruket får syv millioner kroner for strakstiltak for umiddelbare behov for arbeidskraft.

Videre vil de bruke 24 millioner kroner på bedriftsintern opplæring og 22 millioner kroner til å støtte tiltak rettet mot dagens utfordringer i næringslivet.

For å sikre kollektivselskapene, vil fylkeskommunen opprettholde sitt tjenestekjøp av skoletransport - til tross for at skolene nå holder stengt. De forutsetter likevel at staten kompenserer for selskapenes bortfall av billettinntekter.

Regjeringens tiltak

Fredag 13. mars presenterte regjeringen den første av sine krisepakker som skal hjelpe norske bedrifter med å unngå økonomisk krise som følge av koronaviruset.

Mens fredag i forrige uke la regjeringen ned et forslag for Stortinget om å etablere en statsgaranti på 90 prosent for nye lån i markedet for bedrifter som er rammet. I tillegg foreslår regjeringen å gjenopprette Statens obligasjonsfond.

Tiltakene har en ramme på 100 milliarder kroner.

– Regjeringen vil gjøre det som trengs og bruke de pengene som er nødvendig for å sikre norsk økonomi og få næringslivet gjennom denne krisen, sa statsminister Erna Solberg (H).