MER BEKYMRET: Stefan Löfven (S) er statsminister i Sverige hvor folk er mindre bekymret for konsekvensene av koronaviruset enn i Norge hvor statsminister Erna Solberg (H) har satt inn langt mer omfattende tiltak mot spredning av viruset.
MER BEKYMRET: Stefan Löfven (S) er statsminister i Sverige hvor folk er mindre bekymret for konsekvensene av koronaviruset enn i Norge hvor statsminister Erna Solberg (H) har satt inn langt mer omfattende tiltak mot spredning av viruset. Foto: Halldor Kolbeins/AFP

Nordmenn er langt mer bekymret enn svenskene

Nordmenn blir stadig mer bekymret for hva konsekvensene av koronasmitten kan få for seg selv og egen familie. Og vi er langt mer bekymret enn svenskene, viser Kantars koronabarometer.

Samtidig som stadig flere blir smittet av viruset, brer også bekymringen seg i folket om hvilke konsekvenser situasjonen kan få.

Åtte av ti bekymret

For en uke siden svarte 72 prosent av de spurte at de er helt enig eller delvis enig i påstanden om at at de er bekymret for konsekvensene for seg selv og sin familie.

Denne uken svarer hele 78 prosent det samme, viser Kantars koronabarometer.

Bare 21 prosent av de spurte er helt eller delvis uenig i påstanden om at de er bekymret for konsekvensene for seg selv og egen familie som følge av viruset.

Tallene viser at kvinner er litt mer bekymret enn menn, mens de med lav utdanning er litt mer bekymret enn de med høy utdanning.

Folk som bor i Oslo-området er i litt mindre grad bekymret enn folk i resten av landet.

Svenskene mindre urolige

I nabolandet Sverige har myndighetene vært mer tilbakeholdne med å sette inn tiltak.

Forrige helg ble det samme spørsmålet stilt til svensker, og tallene viser at nordmenn bekymrer seg i langt større grad for konsekvensene av viruset.

Mens 72 prosent av de spurte i Norge i forrige uke svarte at de var bekymret for konsekvensene, var det tilsvarende tallet i Sverige 41 prosent.

56 prosent av svenskene svarte at de ikke var bekymret, mens det bare var 26 prosent av de spurte i Norge som i forrige uke svarte at de ikke var det.

Mens 37 prosent av de spurte i Norge i forrige uke svarte at de tror det er sannsynlig at de blir smittet av viruset, svarte 40 prosent av svenskene det samme. Denne uken svarer 42 prosent av de spurte i den norske undersøkelsen at de tror de blir smittet.

Tallene er sammenlignet med forrige ukes tall i Norge, for å få mest mulig likhet i perioden når intervjuene ble gjennomført (se faktaboks nederst i artikkelen).

Bekymrer mer enn klima

Nordmenn er altså langt mer bekymret for konsekvensene av koronaviruset enn svenskene. Viruset skaper større bekymring i Norge enn klimaendringene.

Før nyttår stilte Kantar spørsmål om nordmenn er bekymret for konsekvensene av klimaendringene for seg selv og sin egen familie. Da svarte 54 prosent at de var det, mens det nå er 78 prosent som er bekymret for konsekvensene av koronaviruset.

Kantars konronabarometer

Undersøkelsen er laget av Kantar. 1538 personer har besvart undersøkelsen som er gjennomført med web-intervju på GallupPanelet 19. - 20. mars. Resultatene er representative for befolkningen over 18 år. Feilmarginene er ca +/- 3,1 prosentpoeng i de spørsmålene der hele utvalget er med.

Den svenske undersøkelsen er laget av Kantar SIFO med 1452 intervjuer på onlinepanel 13. - 16. mars. Det er årsaken til at vi her sammenligner med forrige ukes intervjuer i Norge, som ble gjennomført 12. - 13. mars.

På norsk er påstanden: «I hvilken grad er du enig i følgende påstand: Jeg er bekymret for situasjonen koronasmitte kan få for meg og min familie?».

På svensk er påstanden: «I vilken utsräckning istämmer du följande påstående: Jag är orolig för de konsekvenser situationen med coronaviruset kan få for mig och min familj?»

Referansen til spørsmålet om klima viser til tall fra Kantars klimabarometer 2019