AVSTAND: Frognerparken torsdag ettermiddag: Fortsatt er det mange som er ute og går tur, men nordmenn flest prøver nå blant annet både å holde mer avstand til andre turgåere og å generelt unngå offentlige steder med mye folk, viser Kantars korona-barometer.
AVSTAND: Frognerparken torsdag ettermiddag: Fortsatt er det mange som er ute og går tur, men nordmenn flest prøver nå blant annet både å holde mer avstand til andre turgåere og å generelt unngå offentlige steder med mye folk, viser Kantars korona-barometer. Foto: Vidar Ruud

1500 nordmenn har svart:

Dette gjør vi for å unngå smitte

Hyppigere og grundigere håndvask er sammen med mindre håndhilsing de to tiltakene flest av oss gjør for å redusere muligheten for å bli smittet av koronaviruset, viser Kantars korona-barometer.

Andelen nordmenn som tror de vil bli smittet av koronaviruset er økende, viser Kantar sitt korona-barometer.

42 prosent av de spurte mener det er ganske sannsynlig eller svært sannsynlig at de vil bli smittet av av korona, mens 37 prosent svarte det samme for en uke siden.

Det er folk under 45 år som i størst grad anser det som sannsynlig at de vil bli smittet, mens folk over 60 i minst grad gjør det.

Bare 18 prosent mener det er ganske sannsynlig eller svært usannsynlig at de vil bli smittet, mot 22 prosent for en uke siden. 37 prosent av de spurte sier verken sannsynlig eller usannsynlig.

Dette gjør vi for å unngå smitte

For andre uke på rad har Kantar, som til vanlig lager partibarometeret for TV 2, stilt folk spørsmål rundt korona-situasjonen. 1538 personer har deltatt i undersøkelsen.

På spørsmål om folk har gjort noen av følgende endringer de siste syv dagene, svarer 88 prosent av de har vasket hender oftere eller grundigere, mens 84 prosent svarer at de har unngått å håndhilse.

De to mest anbefalte tiltakene fra myndighetene for å begrense smitten ser altså ut til å være de som flest av oss følger.

82 prosent oppgir at de har redusert deltagelse i sosiale aktiviteter utenfor hjemmet, 80 prosent har fulgt mer med i nyhetene for å være oppdatert på situasjonen, mens 77 prosent har unngått å ferdes på offentlige steder der det er mange mennesker.

Slik endrer vi adferd

Sammenlignet med Kantar sitt korona-barometer for en uke siden, er det mange nordmenn som har endret adferd for unngå smitte.

Den største endringen den siste uken er at folk er mer forsiktige med å invitere folk hjem til seg. For en uke siden svarte 17 prosent at de var dette, mens det nå er hele 65 prosent som sier de er forsiktige med dette.

Nordmenn er også mer varsomme med å handle i fysiske butikker. For en uke siden svarte 12 prosent at de var varsomme med dette, i dag svarer 57 prosent at de er mer varsomme med å handle i butikker.

Samtidig tyder tallene på at folk hamstrer mindre enn for en uke siden. 20 prosent svarer at de har gjort dette de siste syv dagene, en nedgang på 6 prosentpoeng sammenlignet med undersøkelsen for en uke siden.

Økende tillit til myndighetene

Stadig flere nordmenn har tillit til at helsemyndighetene setter inn nødvendige tiltak for å håndtere korona-situasjonen.

Kantar sitt korona-barometer viser at 87 prosent av oss har ganske stor eller svært stor tillit. Det er en økning på 10 prosentpoeng sammenlignet med i forrige uke. Bare 11 prosent svarer at de har ganske liten eller svært liten tillit.

Kantar sitt korona-barometer

Undersøkelsen er laget av Kantar. 1538 personer har besvart undersøkelsen som er gjennomført med web-intervju på GallupPanelet. Resultatene er representative for befolkningen over 18 år. Feilmarginene er ca +/- 3,1 prosentpoeng i de spørsmålene der hele utvalget er med..