STENGT: Skoler og barnehager har holdt stengt siden forrige torsdag. I neste uke må regjeringen og helsemyndighetene ta stilling til om restriksjonene skal forlenges.
STENGT: Skoler og barnehager har holdt stengt siden forrige torsdag. I neste uke må regjeringen og helsemyndighetene ta stilling til om restriksjonene skal forlenges. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

Tar til orde for portforbud i byer og stengte butikker

Flere eksperter tar til orde for at de omfattende smittevern-tiltakene bør forlenges og muligens utvides etter neste torsdag.

I forrige uke innførte regjeringen de sterkeste og mest inngripende tiltakene som er gjort i Norge i fredstid for å begrense spredningen av koronaviruset.

Neste torsdag går tiltaksperioden ut. Innen den tid må myndighetene avgjøre om tiltakene skal forlenges i sin nåværende form, om de skal strammes inn eller om de skal lempes på.

De tre ekspertene TV 2 har snakket med, er imidlertid samstemte om at tiltakene bør forlenges.

Samfunnsmedisiner ved NTNU, Steinar Westin, mener det kan være gode grunner til å gå «hardere til verks».

FHI: Disse skal testes

De som har akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller kortpustethet og som samtidig:

  • Har behov for innleggelse. Er pasient eller bor i en helseinstitusjon.
  • Er ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid. (Denne gruppa kan vurderes for testing også ved mildere akutte luftveissymptomer som har vart over 2 døgn).
  • Er over 65 år og har underliggende, kronisk sykdom (som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk).
  • Har vært i nærkontakt med en person som har bekreftet koronavirussykdom (covid-19). (Denne gruppen kan om nødvendig nedprioriteres ved mangel på kapasitet).

– Vi vet foreløpig ikke nok om effektene av tiltakene som hittil er innført. Målet må stadig være at en som er koronasmittet kommer i kontakt med så få friske mennesker som mulig. Hvis alle som er smittet, bare smitter én person eller mindre, vil det være effektivt for å bremse og til slutt stoppe spredningen av viruset, sier Westin.

– Hvilke tiltak ser du for deg?

– Jeg vet ikke hvor harde vi må være i klypa, men det kan være aktuelt å stenge vanlige butikker og kafeer. Det er en avveining mellom effektive tiltak for å stoppe spredning og ubehaget det vil medføre for vanlige folk, sier han.

Åpner for portforbud

Smittevernforsker ved Universitetet i Sørøst-Norge, Jørn Klein, mener at tiltakene må forlenges uansett – kanskje helt til slutten av mai.

– Den store bølgen av smittede vil trolig komme i mai og i begynnelsen av juni. Det beste, og mest nødvendige, er forlenge, men også å skjerpe tiltakene, sier han.

Klein sier at han håper at myndighetene jobber med et scenario som åpner for et samfunn med enda strengere restriksjoner.

– Det kan for eksempel være portforbud. Dette er samtidig et samspill. Samfunnet må fungere selv om strengere tiltak innføres, og det innebærer at gode systemer må være etablert, sier han.

Tviler på portforbud

Smitteverneksperten mener at det er umulig å stoppe viruset raskt. Til det, mener han, har det spredt til for mange i Norge.

– Den eneste sjansen vi har, er å flate ut kurven og sørge for at trykket på helsevesenet ikke blir for stort, sier Klein.

Under en pressekonferanse lørdag formiddag sa imidlertid fungerende assisterende helsedirektør Espen Nakstad at han tviler på at det blir aktuelt.

– I Norge har vi et samfunn med høy tillit, og folk følger rådene som blir gitt. Derfor blir det trolig ikke nødvendig med portforbud, sier Nakstad til NTB.

Han understreker imidlertid at det kan bli nødvendig med andre tiltak enn de som er på plass i dag. Tidlig i neste uke skal det komme en oppdatering på hvordan det norske samfunnet blir organisert framover for å forhindre at koronautbruddet blir for stort.

– Vi jobber fra dag til dag. Akkurat nå er det viktigste at vi gjennomfører tiltakene som er på plass, og at vi skaffer smittevernutstyr, sier Nakstad.

Vil begrense butikkhandling

Bjørg Marit Andersen, tidligere smittevernoverlege på Oslo Universitetssykehus, mener også at det kan være aktuelt å innføre portforbud.

– Det kan være et alternativ, særlig i byer der det er lett å gå på for eksempel butikken. Man kan også innføre tiltak som sier at ikke hele familier går på butikken, men at én utsendt fra hver familie sørger for forsyning til de som sitter inne og har hjemmekontor.

Ifølge anslagene til Folkehelseinstituttet (FHI) vil mer enn 700.000 nordmenn bli syke av koronaviruset. Av disse anslår man at mellom 22.000 og 30.000 vil havne på sykehus. Et sted mellom 5.500 og 7.600 vil ha behov for intensiv behandling, ifølge anslaget.