KORONAEFFEKT: Trafikken inn og ut av norske byer er kraftig redusert. Her fra en E6 ut fra Oslo fredag ettermiddag før koronatiltakene ble satt i verk.
KORONAEFFEKT: Trafikken inn og ut av norske byer er kraftig redusert. Her fra en E6 ut fra Oslo fredag ettermiddag før koronatiltakene ble satt i verk. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Norsk institutt for luftforskning:

Koronatiltak fører til kraftig reduksjon i luftforurensningen

Den siste uken har ulike koronatiltak ført til at utslipp fra transportsektoren har gått ned med mellom 20 og 40 prosent, ifølge beregninger gjort på NILU.

Mindre veitraifkk, færre flyavganger og mange som sitter på hjemmekontor har ført til en kraftig reduksjon i utslipp fra veitrafikk, fly og ferger.

Norsk institutt for luftforskning (NILU) har beregnet at utslippene er redusert med mellom 20 og 40 prosent de siste dagene.

– Helsegevinst

– Koronatiltakene har absolutt hatt en stor effekt. Redusert trafikk i hele transportsektoren gjør at utslippene går ned, sier kommunikasjonsdirektør Christine Forsetlund Solbakken i NILU til TV 2.

– Hva betyr dette?

– Enhver reduksjon i luftforurensningen vil gi helsegevinst for de som bor i og rundt norske byer, så det er positivt, men vi kan jo ikke si hvor lenge det vil vare, påpeker Solbakken til TV 2.

Fredag 13. mars viste tall fra Veivesenets automatiske trafikktellinger en trafikknedgang på rundt 20 prosent i morgenrushet på veiene ut og inn av Oslo og i Oslo, sammenliknet med de tre fredagene foregående uker.

– Det førte til at eksos- og svevestøvutslippene gikk ned med 12-13 prosent, forklarer forsker Henrik Grythe ved NILUs avdeling for by og industri.

Utover denne uken har utslippene fortsatt å gå ytterligere ned.

På landsbasis har vi sett en nedgang i trafikk på nær 40 prosent, opplyser Grythe.

Mindre svevestøvforurensning

Våren er tradisjonelt svevestøvsesong. Svevestøv fra vei-, dekk- og bremseslitasje, pluss strøsand og singel, bygger seg opp gjennom hele vinteren, men holdes nede så lenge det er snø og is på bakken, forklarer Grythe.

Så fort det smelter og veibanen er tørr og bar, frigjøres støvet og kan virvles opp av forbipasserende biler. At det er færre biler på veiene betyr ifølge NILU mindre oppvirvling av svevestøv.

Grythe påpeker at NILU trenger å overvåke utviklingen over tid for å kunne si noe sikkert om hvordan koronatiltakene har påvirket den lokale luftkvaliteten.

Mindre trafikk, færre fly og færre ferger gir lavere CO2-utslipp

For å beregne hva trafikknedgangen utgjør i reduserte utslipp, har Grythe utviklet en egen utslippsmodell for veitrafikk. Den viser en utslippsreduksjon på rundt 43.000 tonn CO2 på landsbasis i perioden fra 13. til 19. mars, skriver NILU i en fersk melding.

Disse beregningene viser at utslippene fra fly siden fredag 13. mars og til 19. mars, er redusert med cirka 59.000 tonn CO2.

– Reduksjonen kommer av kansellerte flygninger, sier Grythe, men han oppgir at utslippene kan være enda lavere for passasjerbelegget har vært lavere enn normalt. Dermed er flyene lettere enn vanlig, og bruker mindre drivstoff per kilometer, opplyser Grythe.

Kan fortsette å synke

Alt i alt ser det ut til at utslippene fra veitrafikk, fly og ferger er redusert med mellom 20 og 40 prosent per dag. Dersom trafikken reduseres ytterligere de neste ukene og månedene vil utslippene synke tilsvarende, oppgir NILU.

Så lenge denne unntakstilstanden varer vil utendørs luftkvalitet være bedre enn den ville vært ved vanlig aktivitet, ifølge Grythe. Det gjelder både for norske byer, men også på verdensbasis.