NYE REGLER: Tomme klasserom på Bygdøy skole. Nå får skoler bruke alternative undervisnings- og vurderingsformer som følge av koronautbruddet.
NYE REGLER: Tomme klasserom på Bygdøy skole. Nå får skoler bruke alternative undervisnings- og vurderingsformer som følge av koronautbruddet. Foto: Fredrik Varfjell/NTB Scanpix

Endrer reglene på grunn av koronakrisen:

Dette betyr de nye studiereglene for deg

Høgskoler, universiteter og fagskoler får bruke alternative undervisnings- og vurderingsformer som følge av koronakrisen, har NOKUT besluttet. Men hva betyr det for studenter flest?

Alle studiesteder i Norge har stengt, og flere studenter går en usikker eksamenstid i møte.

Nå har Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) endret undervisningsreglene på grunn av koronakrisen.

Blant annet kan det skrives ut vitnemål selv om man ikke oppfyller alle krav til undervisningsform, praksis, eksamen eller lignende denne våren.

Skolene må tilrettelegge

Studentene må fortsatt ha bestått eller oppnådd læringsutbyttet for å få vitnemål.

– Med de nye dispensasjonsreglene kan lærestedene gjøre nødvendige endringer i blant annet undervisning, læringsaktiviteter og eksamen, slik at studentene skal kunne fullføre utdanningen denne våren, sier direktør Terje Mørland.

Dette betyr at det nå er opp til de ulike lærestedene å tilrettelegge for at studentene skal lære det de skal, på en måte som er gjennomførbar med dagens koronasituasjon.

– Det som har blitt gjort fra vår side, er å åpne opp for at studiestedene nå kan finne alternativer for studentene. Finnes det andre måter studentene kan lære det de skal? Kanskje er løsningen å gå over til forelesninger på nett, eller flytte tidspunkt for en praksisperiode for eksempel, sier seksjonssjef i NOKUT, Clara Hasselberg.

Det kan bety at noen eksamener som egentlig skulle vært som muntlig foredrag, blir gjort over internett. Det betyr også at studenter ikke skal møte opp til skriftlige eksamener i store gymsaler, men hjemmefra på egen PC.

Vanskeligere for noen studiesteder

Hasselberg understreker at det vil være vanskeligere for noen studier å finne gode, alternative løsninger.

– For de studentene som for eksempel går juss eller statsvitenskap kan det gå ganske greit å finne andre undervisningsløsninger. Men det er klart at det for eksempel er vanskeligere for arkitektstudenter, som ofte trenger tilgang til verksteder og utstyr, sier Hasselberg.

Nå er det opp til hvert enkelt studiested å finne løsninger for studentene, og Hasselberg har en klar beskjed til dem:

– Nå er det opp til skolene å holde hodet kaldt og hjertet varmt.